Sony Xperia E5 - Ascunderea fotografiilor şi clipurilor video

background image

Ascunderea fotografiilor şi clipurilor video

Puteţi ascunde orice fotografie şi clip video din ecranul principal Album. După ce

fotografiile şi clipurile video sunt ascunde din ecranul principal Album, acestea pot fi

văzute numai în folderul Ascunse.

Pentru a ascunde o fotografie sau un clip video

1

În Album, găsiţi şi atingeţi uşor fotografia sau clipul video pe care doriţi să-l

ascundeţi.

2

Atingeţi uşor ecranul pentru a afişa barele de instrumente, apoi atingeţi uşor .

3

Atingeţi uşor

Ascundere > OK.

108

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a vizualiza fotografiile şi clipurile video ascunse

1

În Album, atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Ascunse.

2

Atingeţi uşor o fotografie sau un clip video pentru vizualizare.

3

Atingeţi scurt spre stânga pentru a vizualiza fotografia sau clipul video următor.

Atingeţi scurt spre dreapta pentru a vizualiza fotografia sau clipul video anterior.

Pentru a anula ascunderea unei fotografii sau a unui clip video

1

În Album, atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Ascunse.

2

Atingeţi uşor o fotografie sau un clip video pentru care doriţi să anulaţi

ascunderea.

3

Atingeţi uşor ecranul pentru a afişa barele de instrumente, apoi atingeţi uşor .

4

Atingeţi uşor

Nu se ascunde.