Sony Xperia E5 - Vizualizarea fotografiilor şi a clipurilor video

background image

Vizualizarea fotografiilor şi a clipurilor video

Utilizaţi aplicaţia Album pentru a vizualiza fotografii şi a reda clipuri video realizate cu

aparatul foto sau pentru a vizualiza conţinut similar pe care l-aţi salvat pe dispozitiv. Toate

fotografiile şi clipurile video se afişează într-o grilă ordonată cronologic.

1

Atingeţi pictograma pentru a deschide meniul ecranului principal al aplicaţiei Album.

2

Vizualizaţi o expunere de diapozitive a tuturor imaginilor dvs. sau numai a celor pe care le-aţi adăugat la

preferinţe

3

Trageţi marginea din stânga a ecranului spre dreapta pentru a deschide meniul ecranului principal al

aplicaţiei Album

4

Intervalul de date al elementelor din grupul curent

5

Atingeţi uşor o fotografie sau un clip video pentru a deschidere şi vizualizare pe tot ecranul

6

Defilaţi în sus sau în jos pentru a vizualiza conţinut

Pentru a vizualiza fotografii şi clipuri video

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Album.

3

Atingeţi uşor fotografia sau clipul video pe care doriţi să îl vizualizaţi. Dacă vi se

solicită, atingeţi uşor .

4

Atingeţi scurt spre stânga pentru a vizualiza fotografia sau clipul video următor.

Atingeţi scurt spre dreapta pentru a vizualiza fotografia sau clipul video anterior.

Pentru a seta ecranul să se rotească în mod automat atunci când este întors pe o parte,

atingeţi

Rotiți conținutul ecranului la Setări > Afişaj > Când dispozitivul este rotit.

Pentru a modifica dimensiunea miniaturilor

Când vizualizaţi miniaturi de fotografii şi clipuri video în Album, depărtaţi două

degete pentru a mări sau apropiaţi două degete pentru a micşora.

Pentru a mări/micşora o fotografie

Când vizualizaţi o fotografie, depărtaţi două degete pentru a mări sau apropiaţi două

degete pentru a micşora.

Pentru a viziona o expunere de diapozitive cu fotografiile dvs.

1

Când vizualizaţi o fotografie, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa barele de

instrumente, apoi atingeţi uşor >

Diaporamă pentru a începe redarea tuturor

fotografiilor dintr-un album.

2

Atingeţi uşor o fotografie pentru a termina expunerea de diapozitive.

105

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a reda un clip video

1

Găsiţi şi atingeţi uşor în Album clipul video pe care doriţi să îl redaţi.

2

Atingeţi uşor .

3

Dacă nu se afişează comenzile de redare, atingeţi uşor ecranul pentru a le afişa.

Pentru a ascunde comenzile, atingeţi uşor ecranul din nou.

Pentru a întrerupe redarea unui clip video

1

Atunci când este redat un clip video, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa

controalele.

2

Atingeţi uşor .

Pentru a derula rapid înainte sau înapoi într-un clip video

1

Atunci când este redat un clip video, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa

controalele.

2

Trageţi de marcatorul barei de progres spre stânga pentru derulare înapoi sau spre

dreapta pentru derulare rapidă înainte.

Pentru a regla volumul unui clip video

Apăsaţi tasta de volum.