Sony Xperia E5 - Îmbunătăţirea redării sunetului

background image

Îmbunătăţirea redării sunetului

Puteţi să optimizaţi sunetul emis de dispozitiv prin activarea manuală a setărilor de sunet

cum ar fi Equaliser (Egalizator) şi Surround (Spaţialitate). Puteţi activa opţiunea Dynamic

normaliser (Normalizator dinamic) pentru a reduce la minimum diferenţele de volum dintre

melodii sau videoclipuri. De asemenea, puteţi îmbunătăţi calitatea fişierelor audio

comprimate la una apropiată de „Sunet de înaltă rezoluţie” atunci când utilizaţi căşti cu fir.

59

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a îmbunătăţi automat redarea sunetului

1

În ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Sunet şi notificare > Setări audio.

3

Trageţi spre dreapta cursorul de lângă

ClearAudio+.

Reglarea manuală a setărilor de sunet

1

În ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Sunet şi notificare > Setări audio.

3

Trageţi cursorul de lângă

ClearAudio+ spre stânga.

4

Atingeţi uşor

Efecte sonore > Egalizator.

5

Reglaţi manual setările de sunet trăgând butoanele benzilor de frecvenţă în sus

sau în jos.

Reglarea manuală a setărilor de redare a sunetului nu are niciun efect asupra aplicaţiilor de

comunicare vocală. De exemplu, calitatea sunetului apelurilor vocale nu are de suferit.

Pentru a minimiza diferenţele de volum utilizând normalizatorul dinamic

1

În ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Sunet şi notificare > Setări audio.

3

Trageţi spre dreapta cursorul din dreptul funcţiei

Normalizator dinamic.