Sony Xperia E5 - Sincronizarea cu Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Sincronizarea cu Microsoft® Exchange ActiveSync®

În cazul în care compania dvs. utilizează conturi Microsoft Exchange ActiveSync, puteţi

accesa mesaje de e-mail, rezervările din calendar şi persoanele de contact aferente

respectivului cont de la serviciu direct de pe dispozitivul dvs. După configurare, puteţi

găsi informaţiile în aplicaţiile

E-mail, Calendar şi Agendă.

51

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a configura un cont EAS pentru sincronizare

1

Asiguraţi-vă că aveţi la dispoziţie detaliile pentru domeniu şi server (aşa cum sunt

furnizate de administratorul reţelei de la serviciu).

2

În Ecran principal, atingeţi uşor .

3

Atingeţi uşor

Setări > Conturi şi sincronizare > Adăugare cont > Exchange

ActiveSync.

4

Introduceţi adresa de e-mail şi parola corespunzătoare contului de la serviciu.

5

Atingeţi uşor

Următorul. Dispozitivul începe să preia informaţiile despre cont. Dacă

apare o eroare, introduceţi manual detaliile pentru domeniu şi server aferente

contului dvs., apoi atingeţi uşor

Următorul.

6

Atingeţi uşor

OK pentru a-i permite serverului de la serviciu să vă controleze

dispozitivul.

7

Selectaţi o metodă de sincronizare, un interval de sincronizare şi ce date doriţi să

sincronizaţi cu dispozitivul, precum persoanele de contact şi intrările din calendar.

8

Atingeţi uşor

Următorul, apoi selectaţi tipul de notificare pe care doriţi să o primiţi

atunci când primiţi un mesaj nou de e-mail.

9

Atingeţi uşor

Următorul din nou. Introduceţi un nume pentru contul de la serviciu,

apoi atingeţi uşor

Terminare configurare.

10

Dacă vi se solicită, activaţi administratorul de dispozitive pentru a permite

serverului dvs. de la serviciu să seteze anumite reguli de securitate pe dispozitiv,

de exemplu dezactivarea înregistrării vocale şi utilizarea criptării stocării. În caz

contrar, configurarea contului eşuează.

Atunci când modificaţi parola de conectare aferentă unui cont EAS pe computer, trebuie să vă

conectaţi din nou la contul EAS pe dispozitiv.

Pentru a modifica setările pentru un cont EAS

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor

E-mail, apoi .

3

Atingeţi uşor

Setări şi selectaţi un cont EAS, apoi modificaţi setările pentru contul

EAS în funcţie de preferinţe.

Pentru a seta un interval de sincronizare pentru un cont EAS

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor

E-mail, apoi atingeţi uşor .

3

Atingeţi uşor

Setări şi selectaţi un cont EAS.

4

Atingeţi uşor

Frecvenţă verificare > Frecvenţă verificare şi selectaţi o opţiune de

interval.

Pentru a elimina un cont EAS

1

În Ecran principal, atingeţi uşor >

Setări > Conturi şi sincronizare .

2

Atingeţi uşor

Exchange ActiveSync, apoi selectaţi contul EAS pe care doriţi să-l

eliminaţi.

3

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Eliminare cont.

4

Atingeţi uşor, din nou,

Eliminare cont pentru a confirma.

52

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.