Sony Xperia E5 - NFC

background image

NFC

Utilizaţi tehnologia NFC (Near Field Communication - Comunicaţii în câmp apropiat)

pentru a partaja cu alte dispozitive date precum un clip video, o fotografie, o adresă de

pagină Web, un fişier de muzică sau o persoană de contact. De asemenea, puteţi utiliza

tehnologia NFC pentru a scana etichete care vă oferă mai multe informaţii despre un

produs sau serviciu, precum şi etichete care activează anumite funcţii de pe dispozitiv.

115

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Deoarece NFC este o tehnologie wireless cu o rază de acoperire maximă de un

centimetru, dispozitivele care partajează date trebuie să fie ţinute aproape unul de

celălalt. Pentru a putea utiliza tehnologia NFC, trebuie mai întâi să activaţi funcţia NFC, iar

ecranul dispozitivului trebuie să fie activ.

Este posibil ca tehnologia NFC să nu fie disponibilă în toate ţările şi/sau regiunile. Unele

aplicaţii de pe dispozitivele compatibile pot utiliza tehnologia NFC atunci când dispozitivul nu

este alimentat. Reţineţi că nu toate dispozitivele acceptă această caracteristică.

Pentru a activa funcţia NFC

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Mai multe.

3

Atingeţi uşor comutatorul de pornire/oprire aflat lângă

NFC.

Pentru a partaja o persoană de contact cu un alt dispozitiv utilizând funcţia NFC

1

Asiguraţi-vă că ambele dispozitive au funcţia NFC activată şi că ambele ecrane

sunt active.

2

Pentru a vizualiza persoanele de contact, mergeţi la Ecran principal, apoi atingeţi

uşor pictograma

Persoane de contact.

3

Atingeţi uşor persoana de contact pe care doriţi să o partajaţi.

4

Ţineţi spate în spate dispozitivul dvs. şi dispozitivul receptor, astfel încât zonele de

detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se

conectează, apare o miniatură a persoanei de contact.

5

Atingeţi uşor miniatura pentru a începe transferul.

6

După terminarea transferului, informaţiile despre persoana de contact sunt afişate

pe ecranul dispozitivului receptor şi sunt salvate pe dispozitivul receptor.

Pentru a partaja un fişier de muzică cu un alt dispozitiv utilizând funcţia NFC

1

Asiguraţi-vă că atât dispozitivul dvs., cât şi dispozitivul receptor au funcţia NFC

activată şi că ecranele ambelor dispozitive sunt active.

2

Pentru a deschide aplicaţia Muzică, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

3

Selectaţi o categorie muzicală şi răsfoiţi până la piesa pe care doriţi să o partajaţi.

4

Atingeţi uşor piesa pentru a o reda. Apoi puteţi să atingeţi uşor pentru a

întrerupe piesa. Transferul funcţionează dacă piesa este în curs de redare sau este

întreruptă.

5

Ţineţi spate în spate dispozitivul dvs. şi dispozitivul receptor, astfel încât zonele de

detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se

conectează, apare o miniatură a piesei.

6

Atingeţi uşor miniatura pentru a începe transferul.

7

După efectuarea transferului, fişierul de muzică se redă imediat pe dispozitivul

receptor. În acelaşi timp, fişierul este salvat pe dispozitivul receptor.

Pentru a partaja o fotografie sau un clip video cu un alt dispozitiv utilizând funcţia NFC

1

Asiguraţi-vă că ambele dispozitive au funcţia NFC activată şi că ambele ecrane

sunt active.

2

Pentru a vizualiza fotografii şi clipuri video din dispozitiv, mergeţi la Ecran principal

şi găsiţi şi atingeţi

Album.

3

Atingeţi uşor fotografia sau clipul video pe care doriţi să îl partajaţi.

4

Ţineţi spate în spate dispozitivul dvs. şi dispozitivul receptor, astfel încât zonele de

detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se

conectează, apare o miniatură a piesei.

5

Atingeţi uşor miniatura pentru a începe transferul.

6

După efectuarea transferului, fotografia sau clipul video se afişează pe ecranul

dispozitivului receptor. În acelaşi timp, elementul este salvat în dispozitivul receptor.

116

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a partaja o adresă Web cu un alt dispozitiv utilizând funcţia NFC

1

Asiguraţi-vă că ambele dispozitive au funcţia NFC activată şi că ambele ecrane

sunt active.

2

În Ecran principal, atingeţi uşor .

3

Pentru a deschide browserul Web, găsiţi şi atingeţi uşor .

4

Încărcaţi pagina Web pe care doriţi să o partajaţi.

5

Ţineţi spate în spate dispozitivul dvs. şi dispozitivul receptor, astfel încât zonele de

detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când se conectează

dispozitivele, apare o miniatură.

6

Atingeţi uşor miniatura pentru a începe transferul.

7

După finalizarea transferului, pagina Web este afişată pe ecranul dispozitivului

receptor.

Scanarea etichetelor NFC

Dispozitivul dvs. poate scana diverse tipuri de etichete NFC. De exemplu, acesta poate

scana etichete încorporate într-un poster, pe o reclamă pe panouri de afişaj sau lângă un

produs dintr-un magazin de vânzare cu amănuntul. Puteţi primi informaţii suplimentare,

cum ar fi o adresă Web.

Pentru a scana o etichetă NFC

1

Asiguraţi-vă că dispozitivul are funcţia NFC activată şi că ecranul este activ.

2

Plasaţi dispozitivul peste etichetă astfel încât zona de detectare NFC să o atingă.

Dispozitivul dvs. scanează eticheta şi afişează conţinutul colectat. Atingeţi

conţinutul etichetei pentru a o deschide.

Conectarea la un dispozitiv compatibil NFC

Puteţi conecta dispozitivul la alte dispozitive compatibile NFC produse de Sony, cum ar fi

un difuzor sau căşti. Când stabiliţi acest tip de conexiune, consultaţi ghidul utilizatorului al

dispozitivului compatibil pentru mai multe informaţii.

Este posibil să fiţi nevoit să activaţi funcţia Wi-Fi sau Bluetooth® pe ambele dispozitive astfel

încât conexiunea să funcţioneze.