Sony Xperia E5 - Introducerea de text utilizând intrarea vocală

background image

Introducerea de text utilizând intrarea vocală

Atunci când introduceţi text, puteţi utiliza funcţia de intrare vocală în locul tastării de

cuvinte. Nu trebuie decât să rostiţi cuvintele pe care doriţi să le introduceţi. Intrarea

vocală este o tehnologie experimentală de la Google™ şi este disponibilă pentru un

număr de limbi şi de regiuni. Trebuie să activaţi intrarea vocală înainte de a o putea utiliza.

Pentru a activa intrarea vocală

1

Atunci când tastatura de pe ecran este afişată, atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Setări tastatură.

3

Trageţi spre dreapta cursorul de lângă

Tastă pornire intrare vocală Google™.

4

Atingeţi uşor pentru a salva setările. Acum apare o pictogramă microfon pe

tastatura de pe ecran.

Pentru a introduce text utilizând intrarea vocală

1

Deschideţi tastatura pe ecran.

2

Atingeţi uşor . Atunci când apare , vorbiţi pentru a introduce text.

3

Atunci când terminaţi, atingeţi uşor, din nou, . Va apărea textul recomandat.

4

Dacă este necesar, editaţi manual textul.

Pentru a afişa tastatura şi introduce manual textul, atingeţi uşor

.