Sony Xperia E5 - Tastatura de pe ecran

background image

Tastatura de pe ecran

Puteţi introduce text cu tastatura QWERTY de pe ecran atingând scurt fiecare literă

individual sau puteţi utiliza caracteristica Introducere prin gesturi şi glisa degetul de la o

literă la alta pentru a forma cuvinte. Dacă preferaţi să utilizaţi o versiune mai mică a

tastaturii de pe ecran şi să introduceţi text utilizând o singură mână, puteţi activa

tastatura pentru o singură mână.
Puteţi selecta până la trei limbi pentru introducerea de text. Caracteristica Detectare

inteligentă a limbii detectează limba utilizată şi anticipează cuvintele pentru limba

respectivă pe măsură ce tastaţi. Unele aplicaţii, de exemplu cele de e-mail şi de

mesagerie de text, deschid automat tastatura de de ecran.

1 Ştergeţi un caracter dinainte de cursor.

2 Introduceţi un sfârşit de linie sau confirmaţi introducerea de text.

3 Introduceţi un spaţiu.

4 Personalizaţi tastatura. Această tastă dispare după ce tastatura este personalizată.

5 Afişaţi numere şi simboluri. Pentru şi mai multe simboluri, atingeţi scurt .

6 Comutaţi între litere mici , litere mari şi majuscule . Pentru unele limbi, această tastă se utilizează

pentru a accesa caractere suplimentare ale limbii.

Pentru a afişa tastatura de pe ecran pentru a introduce text

Atingeţi uşor un câmp de intrare text.

Pentru a utiliza tastatura de pe ecran în orientarea tip vedere

Atunci când tastatura de pe ecran este afişată, întoarceţi dispozitivul pe lateral.

Este posibil să fie necesar să ajustaţi setările din anumite aplicaţii pentru a permite orientarea

tip vedere.

Pentru a introduce text caracter cu caracter

1

Pentru a introduce un caracter vizibil pe tastatură, atingeţi-l uşor.

2

Pentru a introduce o variantă de caracter, atingeţi continuu un caracter obişnuit de

pe tastatura pentru a obţine o listă cu opţiunile disponibile, apoi selectaţi din listă.

De exemplu, pentru a introduce „é”, atingeţi continuu „e” până la apariţia celorlalte

opţiuni, apoi, în timp ce ţineţi degetul apăsat pe tastatură, trageţi-l până la „é” şi

selectaţi caracterul.

Pentru a introduce un punct

După ce introduceţi un cuvânt, atingeţi uşor de două ori bara de spaţiu.

63

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a introduce text utilizând funcţia de introducere prin gesturi

1

Când este afişată tastatura de pe ecran, deplasaţi degetul de la o literă la alta

pentru a trasa cuvântul pe care doriţi să îl scrieţi.

2

După ce terminaţi introducerea cuvântului, ridicaţi degetul. Va apărea o sugestie

de cuvânt, pe baza literelor pe care le-aţi trasat.

3

Dacă nu apare cuvântul pe care doriţi să îl utilizaţi, atingeţi pentru a vedea alte

opţiuni şi pentru a le selecta pe cele dorite. Dacă opţiunea dorită nu apare, ştergeţi

întregul cuvânt şi trasaţi din nou sau introduceţi cuvântul respectiv prin atingerea

uşoară a fiecărei litere.

Pentru a modifica setările pentru introducerea prin gesturi

1

Atunci când tastatura de pe ecran este afişată, atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Setări tastatură.

3

Pentru a activa sau a dezactiva funcţia de introducere prin gesturi, trageţi cursorul

de lângă

Introducere prin gesturi în poziţia Activat sau Dezactivat.

Pentru a utiliza tastatura pentru o singură mână

1

Deschideţi tastatura de pe ecran în modul tip portret, apoi atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor , apoi

Tastatură pt. o mână.

3

Pentru a deplasa tastatura pentru o singură mână spre stânga sau dreapta

ecranului, atingeţi sau, respectiv, .

Pentru a reveni la utilizarea tastaturii complete pe tot ecranul, atingeţi uşor .