Sony Xperia E5 - Aktualizácia zariadenia

background image

Aktualizácia zariadenia

Softvér v zariadení by ste mali pravidelne aktualizovať, aby ste získali najnovšie funkcie,

zlepšenia a opravy chýb a zaistili tak optimálny výkon zariadenia. Keď je k dispozícii

aktualizácia softvéru, v stavovom riadku sa zobrazí symbol . Nové aktualizácie môžete

vyhľadávať aj manuálne, prípadne si aktualizáciu môžete naplánovať.
Aktualizácie softvéru najjednoduchšie nainštalujete bezdrôtovo zo zariadenia. Niektoré

aktualizácie sa však nedajú prevziať bezdrôtovo. Na aktualizáciu zariadenia potrebujete v
PC alebo v počítači Apple

®

Mac

®

softvér Xperia™ Companion.

Skôr ako zariadenie aktualizujete, zabezpečte tieto veci:

Skôr ako spustíte aktualizáciu, overte, či máte v zariadení dosť voľného miesta.

Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi, kvôli aktualizácii zariadenia sa musíte

prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

Aktualizácie systému a aplikácií môžu funkcie vo vašom zariadení prezentovať iným

spôsobom, než sa uvádza v tejto používateľskej príručke. Vykonaná aktualizácia nemusí

mať vplyv na verziu systému Android™.
Ďalšie informácie o aktualizáciách softvéru nájdete na stránke

www.sonymobile.com/update/

.

Vyhľadávanie nového softvéru

1

Ak používate zariadenie s vlastnými používateľmi, uistite sa, že ste prihlásení ako

vlastník.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Informácie o telefóne >

Aktualizácia softvéru.

Ak nie je k dispozícii nový softvér, je možné, že v zariadení nemáte dostatok voľnej pamäte. Ak

má zariadenie Xperia™ menej než 500 MB voľnej internej pamäte, nebudete dostávať

informácie o novom softvéri. V paneli upozornení sa zobrazí toto upozornenie na nedostatok

35

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

úložného priestoru: Míňa sa úložný priestor. Niektoré funkcie systému nemusia fungovať. Ak

dostanete toto upozornenie, je potrebné uvoľniť internú pamäť (pamäť zariadenia), aby ste

mohli dostávať upozornenia na dostupnosť nového softvéru.

Bezdrôtová aktualizácia zariadenia

Na bezdrôtovú aktualizáciu zariadenia použite aplikáciu Aktualizácia softvéru. Od vášho

operátora závisí, ktoré aktualizácie si môžete prevziať cez mobilnú sieť. Na preberanie

nového softvéru sa odporúča používať namiesto mobilnej siete sieť

Wi-Fi, aby ste

nemuseli platiť za prenos dát.

Preberanie a inštalácia aktualizácie systému

1

Ak používate zariadenie s vlastnými používateľmi, uistite sa, že ste prihlásení ako

vlastník.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Informácie o telefóne >

Aktualizácia softvéru.

4

Ak je dostupná aktualizácia systému, ťuknutím na položku

Prevziať ju prevezmete

do zariadenia.

5

Po dokončení preberania inštaláciu dokončite ťuknutím na možnosť

Inštalovať a

riaďte sa pokynmi na obrazovke.

Naplánovanie aktualizácie softvéru

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Informácie o telefóne > Aktualizácia

softvéru.

3

Ťuknite na ikonu a potom na

Nastavenia > Automatická inštalácia > Nastaviť

čas.

4

Nastavte čas softvérovej aktualizácie a ťuknite na

OK.

Aktualizácia zariadenia cez počítač

1

Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.

2

Odomknite obrazovku zariadenia a režim pripojenia USB v zariadení nastavte na

Prenos súborov (MTP).

3

Otvorte softvér Xperia™ Companion, ak sa neotvoril automaticky.

4

Počítač musí byť pripojený k internetu.

5

Počítač: Ak sa zistí nová softvérová aktualizácia, zobrazí sa správa v okne. Podľa

pokynov na obrazovke spustite príslušné softvérové aktualizácie.

Ak v počítači nemáte nainštalovaný softvér Xperia™ Companion, pripojte zariadenie k počítaču

a postupujte podľa inštalačných pokynov na obrazovke. Skontrolujte, či používate kábel USB,

ktorý ste dostali k zariadeniu, a či je riadne pripojený zariadeniu aj k počítaču.