Sony Xperia E5 - Ukladací priestor a pamäť

background image

Ukladací priestor a pamäť

Zariadenie má niekoľko rôznych úložísk a pamätí.

Interný ukladací priestor má kapacitu asi

16 GB a používa sa na ukladanie prevzatého

alebo preneseného obsahu spolu s osobnými nastaveniami a dátami. Do interného

ukladacieho priestoru sa ukladajú napríklad údaje budíka, nastavenia hlasitosti a jazyka,

e-maily, záložky, kalendárové udalosti, fotografie, videá a hudba.

Ak chcete získať väčší ukladací priestor, môžete použiť vymeniteľnú pamäťovú kartu

s kapacitou až

128GB. Do tohto typu pamäte môžete presunúť mediálne súbory a

niektoré aplikácie aj so súvisiacimi údajmi a uvoľniť tak interný ukladací priestor. Niektoré

aplikácie, napríklad Fotoaparát, môžu údaje ukladať priamo na pamäťovú kartu.

Dynamická pamäť (RAM) má veľkosť približne

1.5 GB a nedá sa používať na ukladanie.

Pamäť RAM má na starosti spustené aplikácie a operačný systém.

Pamäťovú kartu možno budete musieť kúpiť samostatne.

Ďalšie informácie o používaní pamäte v zariadeniach s operačným systémom Android získate,

ak si prevezmete dokumentáciu pre svoje zariadenie na stránke

www.sonymobile.com/

support/

.

Zvýšenie výkonu pamäte

Pamäť zariadenia sa počas bežného používania zvykne zapĺňať. Ak vaše zariadenie

začína byť pomalé alebo sa aplikácie neočakávane zatvárajú, mali by ste vziať do úvahy

nasledujúce informácie:

Vždy treba mať k dispozícii viac ako

500 MB voľného interného ukladacieho priestoru.

Zatvorte spustené aplikácie, ktoré nepoužívate.

Vymažte vyrovnávaciu pamäť všetkých aplikácií.

Odinštalujte prevzaté nepoužívané aplikácie.

Ak je interný ukladací priestor plný, presuňte aplikácie na pamäťovú kartu.

37

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Preneste fotografie, videá a hudbu z internej pamäte na pamäťovú kartu.

Ak vaše zariadenie nedokáže čítať obsah na pamäťovej karte, možno ju treba

naformátovať. Pri formátovaní sa celý obsah na pamäťovej karte vymaže.

Ak používate zariadenie, ktoré používa viacero používateľov, na vykonanie niektorých akcií, ako

napríklad prenos dát na pamäťovú kartu alebo formátovanie pamäťovej karty, sa musíte

prihlásiť ako vlastník, t. j. primárny používateľ.

Zobrazenie stavu pamäte

1

V zobrazení Plocha ťuknite na .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Úložisko a pamäť.

Zobrazenie voľnej a využitej pamäte RAM

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Aplikácie.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte všetkých aplikácií

1

V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Úložisko a pamäť.

3

Ťuknite na ikonu , potom na

Rozšírené nastavenia > Ukladací priestor > Interná

pamäť a potom vyhľadajte a ťuknite na položku Dáta vo vyrovnávacej pamäti >

OK.

Po vymazaní vyrovnávacej pamäte neprídete o žiadne dôležité informácie ani nastavenia.

Prenos mediálnych súborov na pamäťovú kartu

1

Skontrolujte, či máte v zariadení vloženú pamäťovú kartu.

2

V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .

3

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Úložisko a pamäť > Prenos dát.

4

Označte typy súborov, ktoré chcete preniesť na pamäťovú kartu.

5

Ťuknite na položku

Preniesť.

Zastavenie spustenia aplikácií a služieb

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Aplikácie.

3

Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky

VYNÚTIŤ UKONČENIE > OK.

Formátovanie pamäťovej karty

1

V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Úložisko a pamäť.

3

Ťuknite na ikonu , potom na položku

Rozšírené nastavenia > Ukladací priestor >

Karta SD > a ťuknite na Nastavenia > Formátovať > Vymazať a formátovať.

Pri formátovaní pamäťovej karty sa vymaže celý jej obsah. Pred formátovaním pamäťovej karty

nezabudnite zálohovať všetky dáta, o ktoré nechcete prísť. Obsah môžete zálohovať

skopírovaním do počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti

Zálohovanie dát pomocou

aplikácie Zálohovanie a obnovenie zariadenia Xperia™

na strane 39.

Inteligentný čistiaci nástroj

Pomocou nástroja

Šikovný čistič môžete v závislosti od frekvencie používania aplikácií

optimalizovať ukladací a priestor a pamäť zariadenia, a tým zvýšiť jeho výkon.

Zapnutie alebo vypnutie inteligentného čistiaceho nástroja

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Úložisko a pamäť.

3

Ťuknite na jazdec vedľa položky

Šikovný čistič.

Súbory môžete manuálne upravovať, kopírovať alebo odstraňovať aj cez

Nastavenia >

Úložisko a pamäť > > Rozšírené > Ukladací priestor > Preskúmať

38

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.