Sony Xperia E5 - Všeobecné nastavenia fotoaparátu

background image

Všeobecné nastavenia fotoaparátu

Nastavenia režimu snímania

Superior Auto

Umožňuje optimalizovať nastavenia tak, aby vyhovovali každej scéne.

Manuálne

Umožňuje manuálnu úpravu nastavení fotoaparátu.

Prepínanie medzi režimami snímania

1

Zapnite fotoaparát.

2

Obrazovku prstom presuňte do požadovaného režimu snímania.

Režim Superior Auto

Režim Superior Auto zisťuje, v akých podmienkach fotografujete, a automaticky upravuje

nastavenia tak, aby boli fotografie čo najlepšie.

97

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Manuálny režim

Ak chcete nastavenia fotoaparátu na snímanie fotografií a videí upraviť manuálne, použite

Manuálny režim.

Uloženie polohy

Fotografiám môžete po nafotení priradiť informácie o polohe (geoznačku).

Snímanie dotykom

Nájdite oblasť zaostrenia a potom sa prstom dotknite obrazovky fotoaparátu. Fotografia

sa nasníma, len čo uvoľníte prst.

Čiary mriežky

Čiarky mriežky v hľadáčiku fotoaparátu môžete zapnúť alebo vypnúť.

Automatická ukážka fotografií

Môžete si nastaviť zobrazenie ukážky fotografií hneď po ich nasnímaní.

Zapnuté

Po nasnímaní fotografie sa v pravom dolnom rohu obrazovky na 3 sekundy zobrazí ukážka fotografie.

Iba predný fotoaparát

Po nasnímaní fotografie sa v pravom dolnom rohu obrazovky na 3 sekundy zobrazí ukážka fotografie.

Vypnutý

Fotografia alebo video sa po nasnímaní uloží bez zobrazenia ukážky.

Využitie tlačidla hlasitosti

Vyberte si, ako chcete tlačidlo hlasitosti využívať pri fotografovaní.

Priblíženie

Použitie tlačidla hlasitosti na priblíženie alebo vzdialenie obrazu.

Hlasitosť

Použitie tlačidla hlasitosti na úpravu hlasitosti.

Uzávierku

Použitie tlačidla hlasitosti na fotografovanie.

Zvuk

Zapnutie alebo vypnutie zvuku uzávierky.

Ukladanie údajov

Môžete si vybrať, či sa majú údaje ukladať na vymeniteľnú kartu SD alebo na interný

ukladací priestor zariadenia.

Interný ukladací priestor

Fotografie a videá sa ukladajú do pamäte zariadenia.

Karta SD

Fotografie a videá sa ukladajú na kartu SD.

Rýchle spustenie

Ak chcete spustiť fotoaparát, keď je obrazovka uzamknutá, použite nastavenia rýchleho

spustenia.

Iba spustiť

Keď položku posuniete smerom dovnútra, z režimu spánku sa spustí hlavný fotoaparát.

Spustiť a snímať

98

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Keď položku posuniete smerom dovnútra, z režimu spánku sa spustí fotoaparát a nasníma sa fotografia.

Spustiť a nahrať video

Keď položku posuniete smerom dovnútra, z režimu spánku sa spustí videokamera a spustí sa nahrávanie.

Vypnutý

Farby a jas

Farbu a jas môžete ručne upraviť vtedy, keď sa zobrazí ikona nastavenia farieb a jasu .

Vyváženie bielej farby

Toto nastavenie upravuje vyváženie farieb podľa svetelných podmienok. Je k dispozícii

len v režime snímania

Manuálne. Môžete tiež manuálne upraviť expozíciu v rozsahu -2.0

EV až +2.0 EV. Keď je zobrazená ikona nastavenia vyváženia bielej , ťukaním na

ovládacie prvky plus a mínus môžete napríklad zvýšiť jas obrázka alebo znížiť celkovú

expozíciu.

Automaticky

Automaticky prispôsobuje vyváženie farieb podľa podmienok osvetlenia.

Žiarovka

Prispôsobenie vyváženia farieb pri osvetlení teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.

Žiarivkové svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri žiarivkovom svetle.

Denné svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.

Zamračené

Prispôsobuje vyváženie farieb pri oblačnom počasí.