Sony Xperia E5 - Úprava videí pomocou aplikácie Video editor

background image

Úprava videí pomocou aplikácie Video editor

Videá nasnímané vaším fotoaparátom môžete upravovať. Môžete napríklad video orezať

na požadovanú dĺžku či upraviť jeho rýchlosť. Po uložení upraveného videa zostane v

zariadení aj pôvodná nezmenená verzia videa.

Orezanie videa

1

V Albume vyhľadajte video, ktoré chcete upraviť, a ťuknite naň.

2

Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu .

3

Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosť

Editor videa a ťuknite na položku Orezať.

4

Ak chcete presunúť rám orezania do inej časti časovej osi, dotknite sa okraja rámu

orezania a podržte ho. Potom ho posuňte do požadovanej polohy a ťuknite na

položku

Použiť.

5

Ak chcete uložiť kópiu orezaného videa, ťuknite na položku

Uložiť.

Nastavenie rýchlosti videa

1

V Albume vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.

2

Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu .

3

Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosť

Editor videa a ťuknite na položku Rýchlosť.

4

Vyberte požadovanú možnosť, dotknite sa okraja časovej osi a podržte ho, potom

ho posuňte do požadovanej polohy a ťuknite na položku

Použiť.

5

Ak chcete uložiť kópiu upraveného videa, ťuknite na položku

Uložiť.

Snímanie fotografií z videa

1

V Albume vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.

2

Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu .

3

Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosť

Editor videa a ťuknite na položku

Fotosnímka.

4

Šípkami alebo potiahnutím značky na indikátore priebehu označte preferovaný

rámec, ktorý chcete nasnímať, a ťuknite na položku

Uložiť.