Sony Xperia E5 - News Suite

background image

News Suite

Používanie aplikácie News Suite

S aplikáciou News Suite od Sony získavate na jednom mieste obľúbené správy, videá aj

informačné kanály zo sociálnych sietí. Na ploche aplikácie News Suite sa prehľadne

zobrazujú aktivity vašich priateľov v službách Facebook a Twitter™ a informačné kanály,

ktoré máte objednané. Aplikácia upravuje veľkosť článkov a farebne ich odlišuje, aby sa

ľahšie čítali, a na dokreslenie jednotlivých príbehov pridáva fotografie a orezáva tváre

vašich priateľov na záberoch.

Aplikácia News Suite nie je dostupná na všetkých trhoch.

Otvorenie aplikácie News Suite

1

V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.

120

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.