Sony Xperia E5 - Výber mobilných sietí

background image

Výber mobilných sietí

Vaše zariadenie automaticky prepína medzi mobilnými sieťami podľa toho, aké siete sú

dostupné na mieste, kde sa nachádzate. Použitie konkrétneho režimu mobilnej siete ,

napríklad WCDMA alebo GSM, môžete nastaviť v zariadení aj manuálne.
V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne stavové ikony podľa typu alebo režimu siete, ku

ktorej ste pripojení. Pozrite si časť

Ikona stavu

na strane 29, kde sú ukážky rôznych

stavových ikon.

Výber režimu siete

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Ďalšie > Mobilné siete a ťuknite na ne.

3

Ťuknite na položku

Preferovaný typ siete a potom vyberte režim siete.

Manuálny výber inej siete

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Ďalšie > Mobilné siete > Sieťoví operátori

a ťuknite na ne.

3

Ťuknite na tlačidlo

Režim hľadania a potom vyberte položku Manuálne.

4

Vyberte sieť.

Ak vyberiete sieť manuálne, zariadenie nebude vyhľadávať iné siete, ani keď sa dostanete z

dosahu manuálne vybratej siete.

48

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Aktivácia automatického výberu siete

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Ďalšie > Mobilné siete > Sieťoví operátori

a ťuknite na ne.

3

Ťuknite na tlačidlo

Režim hľadania a potom vyberte položku Automaticky.