Sony Xperia E5 - Hľadanie a zobrazenie kontaktov

background image

Hľadanie a zobrazenie kontaktov

1 Vyhľadávanie kontaktov

2 Zobrazenie ďalších možností

3 Karty Kontakty, Obľúbené položky a Skupiny

4 Úprava a zobrazenie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze

5 Zobrazenie podrobností o kontaktoch

6 Prechod na kontakty začínajúce na vybraté písmeno

7 Pridanie kontaktu

Vyhľadávanie kontaktu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku a do poľa

Hľadať kontakty zadajte telefónne číslo, meno

alebo iné informácie. Zoznam výsledkov sa filtruje pri zadávaní jednotlivých

znakov.

76

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Výber kontaktov, ktoré sa majú zobraziť v aplikácii Kontakty

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .

2

Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku

Filter.

3

V zobrazenom zozname označte alebo zrušte označenie požadovaných možností.

Ak máte kontakty synchronizované s účtom, tento účet sa zobrazí v zozname.

Ťuknutím na účet rozbalíte zoznam ďalších možností.