Sony Xperia E5 - Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

background image

Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

Keď zadávate text, môžete namiesto písania slov použiť funkciu hlasového vstupu.

Jednoducho vyslovujte slová, ktoré chcete zadať. Hlasový vstup je experimentálna

technológia od spoločnosti Google™ a je dostupná vo viacerých jazykoch a regiónoch.

Pred používaním hlasového vstupu je potrebné ho aktivovať.

Povolenie hlasového vstupu

1

Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku a potom na položku

Nastavenie klávesnice.

3

Posuňte jazdec vedľa položky

Zadávanie textu v Google™ voice doprava.

4

Ťuknutím na položku uložte nastavenia. Ikona mikrofónu sa teraz zobrazí na

klávesnici na obrazovke.

Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

1

Otvorte klávesnicu na obrazovke.

2

Ťuknite na položku . Keď sa zobrazí symbol , hlasom zadajte text.

3

Po dokončení znova ťuknite na položku . Zobrazí sa navrhovaný text.

4

Text v prípade potreby upravte manuálne.

Ak chcete zobraziť klávesnicu a text zadať manuálne, ťuknite na položku

.