Sony Xperia E5 - Pomôžte nám vylepšiť náš softvér

background image

Pomôžte nám vylepšiť náš softvér

Máte možnosť povoliť odosielanie informácií o používaní vášho zariadenia, aby

spoločnosť Sony Mobile mohla prijímať anonymné chybové hlásenia a štatistiky, ktoré jej

pomôžu vylepšiť softvér. Žiadne informácie neobsahujú osobné údaje.

Povolenie odosielania informácií o používaní

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Informácie o tablete > Nastavenie

inform. o používaní.

3

Ak nie je začiarknuté políčko

Odoslať informácie o používaní, začiarknite ho.

4

Ťuknite na položku

Súhlasím.