Sony Xperia E5 - Preberanie aplikácií zo služby Google Play™‎

background image

Preberanie aplikácií zo služby Google Play™

Google Play™ je oficiálnym online obchodom spoločnosti Google, odkiaľ si môžete

prevziať aplikácie, hry, hudbu, filmy alebo knihy. Nájdete v ňom bezplatné aj platené

aplikácie. Skôr ako začnete s preberaním súborov cez Google Play™, skontrolujte, či

máte funkčné internetové pripojenie, najlepšie cez Wi-Fi, aby ste obmedzili poplatky za

prenos dát. Ďalšie informácie nájdete v časti

Povolenie alebo odmietnutie

automatických aktualizácií aplikácií

na strane 56.

Ak chcete používať Google Play™, musíte mať účet Google™. Google Play™ nemusí byť

k dispozícií vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Prevzatie aplikácie zo služby Google Play™

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku

Obchod Play Store.

3

Položku, ktorú chcete prevziať, vyhľadajte prehľadaním kategórií alebo pomocou

funkcie hľadania.

4

Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a postupujte podľa pokynov na

dokončenie inštalácie.

Niektoré aplikácie môžu na správnu činnosť vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam

a rôznym funkciám zariadenia. Aplikácie inštalujte a povolenia im udeľte iba v prípade, že im

dôverujete. Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii a tiež aj zmeniť ich stav,

ťuknite na ňu v časti

Nastavenia > Aplikácie.