Sony Xperia E5 - Nastavenia zvuku

background image

Nastavenia zvuku

Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo

1

Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .

2

Ťuknite na položku

Povoliť zvuk stereo.

3

Pre opätovné počúvanie rádia v režime zvuku mono stlačte a ťuknite na

Vynútiť

zvuk mono.

Výber oblasti rádia

1

Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .

2

Ťuknite na položku

Nastaviť región rádia.

3

Vyberte požadovanú možnosť.

95

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.