Sony Xperia E5 - Nastavenie správ

background image

Nastavenie správ

Zmena nastavení upozornení na správy

1

V zobrazení Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku

.

2

Ťuknite na položku a potom na položku

Nastavenia.

3

Ak chcete nastaviť zvuk upozornení, ťuknite na položku

Zvuk upozornenia

a vyberte požadovanú možnosť alebo ťuknite na ikonu a vyberte hudobný súbor

uložený v zariadení.

4

Výber potvrďte ťuknutím na tlačidlo

Hotovo.

5

Ak chcete zmeniť ďalšie nastavenia upozornení, posuňte príslušné jazdce doprava

alebo doľava.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie potvrdenia o doručení odchádzajúcich správ

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite

na ňu.

2

Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku

Nastavenia.

3

Posuňte jazdec vedľa položky

Potvrdenie o doručení doľava alebo doprava.

Po zapnutí funkcie potvrdenia o doručení sa pri úspešne doručených správach zobrazí

oznámenie

Odoslaná.