Sony Xperia E5 - Použitie dotykovej obrazovky

background image

Použitie dotykovej obrazovky

Ťuknutie

Otvorenie alebo výber položky.

Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka alebo možnosti.

Zadanie textu pomocou klávesnice na obrazovke.

Dotyk a podržanie

Presuňte položku.

Aktivujte ponuku konkrétnej položky.

Aktivujte režim výberu, ktorý umožňuje napríklad vybrať viacero položiek v zozname.

Priblíženie a oddialenie

Priblížte alebo oddiaľte webové stránky, fotografie alebo mapy, prípadne túto funkciu

použite pri snímaní fotografií a videí.

20

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Potiahnutie prstom

Posúvanie nahor alebo nadol v zozname.

Posúvanie doľava alebo doprava, napríklad medzi tablami plochy.

Potiahnutie prstom doľava alebo doprava na zobrazenie viacerých možností.

Rýchly pohyb

K dispozícii je možnosť rýchleho posúvania, napríklad v zozname alebo na webovej

stránke. Posúvanie môžete zastaviť ťuknutím na obrazovku.