Sony Xperia E5 - Obnovenie aplikácií

background image

Obnovenie aplikácií

Ak aplikácia prestane reagovať alebo spôsobuje problémy so zariadením, môžete ju

obnoviť alebo vymazať jej dáta.

Vynulovanie predvolieb aplikácie

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Aplikácie a ťuknite na ne.

3

Ťuknite na položku a potom na položku

Obnoviť predvoľby aplikácií.

Vynulovaním predvolieb aplikácie neodstránite zo zariadenia žiadne dáta aplikácie.

Vymazanie údajov aplikácie

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Aplikácie.

3

Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky

Ukladací priestor > VYMAZAŤ

ÚDAJE.

Po vymazaní údajov aplikácie sa dáta zvolenej aplikácie natrvalo vymažú z vášho zariadenia.

Možnosť vymazania údajov aplikácie nie je dostupná pri všetkých aplikáciách a službách.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte aplikácie

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Aplikácie.

3

Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky

Ukladací priestor > VYMAZAŤ

VYROVNÁVACIU PAMÄŤ.

Možnosť vymazania vyrovnávacej pamäte aplikácie nie je dostupná pri všetkých aplikáciách a

službách.

Vymazanie predvolených nastavení aplikácie

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Aplikácie.

3

Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky

Predvolené otváranie > VYMAZAŤ

PREDVOLENÉ NASTAVENIA.

Možnosť vymazania predvolených nastavení aplikácie nie je dostupná pri všetkých aplikáciách

a službách.

57

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.