Sony Xperia E5 - Zostavenie

background image

Zostavenie

Vaše zariadenie podporuje iba karty nano SIM.

Vloženie karty nano SIM

Panel s označením nevysúvajte naraz s držiakom karty SIM.

7

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

1

Otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.

2

Nechtom vytiahnite držiak karty nano SIM.

3

Podľa znázornenia na obrázku umiestnite kartu nano SIM pevne a v správnom

smere.

4

Karta musí byť v držiaku umiestnená vodorovne.

5

Držiak zasuňte do zásuvky a zatvorte kryt.

Ak vytiahnete držiak karty nano SIM, keď je zariadenie zapnuté, zariadenie sa automaticky

reštartuje.

Vloženie pamäťovej karty

1

Otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.

2

Umiestnite pamäťovú kartu do zásuvky pamäťovej karty a potom zasuňte

pamäťovú kartu úplne do zásuvky, kým nebudete počuť zvuk kliknutia.

3

Zatvorte kryt.

Uistite sa, že pamäťovú kartu vkladáte správnym smerom.

Vybratie karty nano SIM

Panel s označením nevysúvajte naraz s držiakom karty SIM.

1

Otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.

2

Nechtom vytiahnite držiak karty nano SIM.

3

Vyberte kartu nano SIM a potom znovu vložte držiak.

4

Držiak zasuňte do zásuvky a zatvorte kryt.

Ak vytiahnete držiak karty nano SIM, keď je zariadenie zapnuté, zariadenie sa automaticky

reštartuje.

Výber pamäťovej karty

1

Vypnite zariadenie alebo vyberte pamäťovú kartu v časti

Nastavenia > Úložisko a

pamäť > > Rozšírené > Ukladací priestor > vedľa položky Karta SD a potom

otvorte kryt zásuviek na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.

2

Zatlačte pamäťovú kartu dovnútra a potom ju rýchlo pustite.

3

Celú pamäťovú kartu vysuňte a vyberte ju.

4

Zatvorte kryt.