Sony Xperia E5 - Ochrana karty SIM

background image

Ochrana karty SIM

Každú kartu SIM používanú v zariadení môžete zamknúť alebo odomknúť pomocou

kódu PIN (osobné identifikačné číslo). Keď je karta SIM zamknutá, predplatné spojené s

kartou je chránené pred zneužitím, čo znamená, že kód PIN treba zadať pri každom

spustení zariadenia.
Keď viackrát zadáte nesprávny kód PIN, karta SIM sa zablokuje. Na jej odblokovanie

potom treba zadať kód PUK (osobný odblokovací kód) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK

vám poskytne mobilný operátor.

Nastavenie zámku karty SIM

1

Na ploche ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a

zabezpečenie > Nastaviť zámok karty SIM.

3

Jazdec vedľa položky

Zamknúť kartu SIM posuňte doprava.

4

Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo

OK. Zámok karty SIM je teraz

aktívny a po každom reštarte zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie kódu PIN.

Odstránenie zámku karty SIM

1

Na ploche ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a

zabezpečenie > Nastaviť zámok karty SIM.

3

Jazdec vedľa položky

Zamknúť kartu SIM posuňte doľava.

4

Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo

OK.

Zmena kódu PIN karty SIM

1

V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a

zabezpečenie > Nastaviť zámok karty SIM.

3

Ťuknite na položku

Zmeniť kód PIN kar. SIM.

4

Zadajte starý kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo

OK.

5

Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo

OK.

6

Potvrďte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo

OK.

Odblokovanie zablokovanej karty SIM pomocou kódu PUK

1

Zadajte kód PUK a ťuknite na položku

.

2

Zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku

.

3

Znova zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku

.

Ak zadáte nesprávny kód PUK príliš veľakrát, bude potrebné kontaktovať mobilného operátora

a získať novú kartu SIM.