Sony Xperia E5 - Zámok obrazovky

background image

Zámok obrazovky

na strane 11.

Pridanie účtu Google™, aby ho v prípade krádeže alebo vymazania údajov nemohol

použiť nikto cudzí. Ďalšie informácie nájdete v časti

Prečo potrebujem účet Google™?

na strane 9.

Aktivácia webovej služby „Protection by my Xperia“ alebo Správca zariadení Android™.

Ak použijete niektorú z týchto služieb, stratené zariadenie môžete na diaľku lokalizovať,

uzamknúť alebo formátovať. Ďalšie informácie nájdete v časti

Vyhľadanie strateného

zariadenia

na strane 18.

Overenie vlastníctva zariadenia

Keď je vaše zariadenie chránené, musíte v závislosti od využívaných ochranných funkcií

zadať svoj PIN, heslo, vzor, alebo informácie o účte Google™. Nižšie nájdete príklady

funkcií ochrany a niektorých z požadovaných poverení:

Ochrana pred

obnovením výrobných

nastavení

Pred obnovením výrobných nastavení musíte odomknúť obrazovku.

Ochrana

prostredníctvom my

Xperia

Ak svoje zariadenie cez túto službu na diaľku obnovíte, musíte zadať

používateľské meno a heslo účtu Google™, ktorý ste so službou prepojili.

Zariadenie sa musí pred dokončením nastavenia pripojiť na internet. V opačnom

prípade nebudete môcť zariadenie po obnovení používať.

Správca zariadenia

Android™

Ak svoje zariadenie cez túto službu na diaľku obnovíte, musíte zadať

používateľské meno a heslo účtu Google™. Zariadenie sa musí pred dokončením

nastavenia pripojiť na internet. V opačnom prípade nebudete môcť zariadenie po

obnovení používať.

Oprava softvéru

Ak pomocou softvéru Xperia™ Companion vykonáte opravu softvéru, pri spustení

zariadenia po dokončení jeho opravy sa zobrazí výzva na zadanie mena

používateľa a hesla účtu Google™.

Pri správcovi zariadení Android™ je potrebné zadať informácie o účte Google™. Môže ísť o

akýkoľvek účet Google™, ktorý ste si vytvorili pri nastavovaní zariadenia. Ak počas

nastavovania nemôžete uviesť relevantné informácie o účte, zariadenie nebudete môcť vôbec

používať.

Zámok obrazovky

Obrazovku môžete zamknúť niekoľkými spôsobmi. Úroveň zabezpečenia pri každom

type zamknutia je uvedená nižšie od najslabšej po najsilnejšiu:

Potiahnutie prstom – žiadna ochrana, ale rýchly prístup na plochu.

Vzor – zariadenie sa odomkne po nakreslení jednoduchého vzoru prstom.

Kód PIN – zariadenie sa odomkne po zadaní najmenej štvormiestneho číselného kódu

PIN.

Heslo – zariadenie sa odomkne po zadaní alfanumerického hesla.

Je veľmi dôležité zapamätať si vzor odomknutia obrazovky, kód PIN alebo heslo. Ak uvedené

informácie zabudnete, môže sa stať, že nebudete môcť obnoviť dôležité dáta, napríklad

kontakty a správy.

Ak ste si v zariadení Xperia™ vytvorili účet Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS),

bezpečnostné nastavenia EAS môžu obmedziť typ uzamykania obrazovky iba na PIN alebo

heslo. Táto situácia nastane, keď správca siete z dôvodu zabezpečenia firmy určí konkrétny

11

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

typ obrazovky uzamknutia pre všetky účty EAS. Obráťte sa na správcu siete vašej spoločnosti

alebo organizácie, aby ste zistili, ktoré zásady zabezpečenia siete platia pre mobilné

zariadenia.

Funkcia odtlačkov prstov nie je k dispozícii na americkom trhu.

Vytvorenie vzoru na zamknutie obrazovky

1

Na ploche ťuknite na .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a

zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Vzor.

3

Postupujte podľa pokynov v zariadení.

Ak bude vzor zamknutia pri odomykaní zariadenia päťkrát za sebou odmietnutý, do ďalšieho

pokusu budete musieť počkať 30 sekúnd.

Zmena typu zámku obrazovky

1

Na ploche ťuknite na .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a

zabezpečenie .

Zmena vzoru zámku obrazovky

1

V zobrazení Plocha ťuknite na .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a

zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky.

3

Nakreslite vzor odomknutia obrazovky.

4

Ťuknite na

Vzor a postupujte podľa pokynov v zariadení.

Vytvorenie kódu PIN pre zámok obrazovky

1

V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a

zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Kód PIN.

3

Zadajte číselný kód PIN a ťuknite na tlačidlo

Pokračovať.

4

Potvrďte kód PIN jeho opätovným zadaním a ťuknite na tlačidlo

OK.

Vytvorenie hesla na uzamknutie obrazovky

1

V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a

zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Heslo.

3

Zadajte heslo a ťuknite na tlačidlo

Pokračovať.

4

Opätovným zadaním heslo potvrďte a ťuknite na tlačidlo

OK.

Aktivácia funkcie odomknutia potiahnutím prsta

1

V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a

zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky.

3

Nakreslite svoj vzor odomknutia obrazovky alebo zadajte kód PIN, prípadne heslo

podľa toho, ktorých z týchto typov zabezpečenia obrazovky je zapnutý.

4

Ťuknite na položku

Potiahnuť prstom.

Obnovenie zabudnutého zámku obrazovky

Ak ste zabudli kód PIN, heslo alebo vzor na odomknutie obrazovky, zámok si môžete

obnoviť aj cez službu Protection by my Xperia. Ak na obnovenie zámku obrazovky

použijete službu Protection by my Xperia, neprídete o žiaden obsah uložený v zariadení.
Informácie o aktivácii služby Protection by my Xperia nájdete v časti

Vyhľadanie

strateného zariadenia

na strane 18.

12

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Obnovenie zámku obrazovky pomocou služby Protection by my Xperia

1

Potrebujete meno používateľa a heslo pre účet Google™ a v zariadení musíte mať

zapnutú službu Protection by my Xperia.

2

Z ľubovoľného zariadenia s pripojením na internet prejdite na stránku

myxperia.sonymobile.com

.

3

Prihláste sa s rovnakým účtom Google™, aký ste si vytvorili v zariadení.

4

V časti

Vaše zariadenia kliknite na obrázok svojho zariadenia.

5

Ak chcete aktuálny zámok obrazovky nahradiť novým kódom PIN, vyberte

možnosť

Uzamknutie alebo Zmena kódu PIN2.

6

Postupujte podľa pokynov služby Protection by my Xperia na obrazovke.

Podľa toho, aké nastavenia zabezpečenia používate, sa po obnovení zámku obrazovky môže

zariadenie zamknúť. Ak budete chcieť zariadenie použiť, musíte zadať svoje používateľské

meno a heslo pre účet Google™.