Sony Xperia E5 - Korekcia farieb

background image

Korekcia farieb

Nastavenie korekcie farieb upravuje zobrazovanie farieb na obrazovke pre farboslepých

používateľov a používateľov, ktorí majú problém s rozlišovaním farieb.

Zapnutie opravy farieb

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Prístupnosť > Korekcia farieb.

3

Ťuknite na spínač.

4

Ťuknite na možnosť

Režim korekcie, a potom vyberte príslušnú farebnú citlivosť.

Oprava farieb je momentálne iba experimentálnou funkciou a môže mať vplyv na výkon vášho

zariadenia.