Sony Xperia E5 - Pošiljanje podatkov za stik

background image

Pošiljanje podatkov za stik

Pošiljanje vizitke

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato še .

2

Tapnite

Jaz.

3

Tapnite in nato še

Skupna raba.

4

Izberite način prenosa, ki je na voljo, in sledite navodilom na zaslonu.

Pošiljanje stika

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato še .

2

Tapnite stik, katerega podatke želite poslati.

3

Tapnite in nato še

Skupna raba.

4

Izberite način prenosa, ki je na voljo, in sledite navodilom na zaslonu.

Pošiljanje več stikov hkrati

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato tapnite .

2

Pritisnite , nato pa tapnite

Označi več stikov.

3

Označite stike, ki jih želite poslati, ali pa izberite vse, če želite poslati vse stike.

4

Tapnite , nato izberite način prenosa, ki je na voljo, in upoštevajte navodila na

zaslonu.