Sony Xperia E5 - Nastavitve interneta in sporočil MMS

background image

Nastavitve interneta in sporočil MMS

Če želite pošiljati sporočila MMS ali dostopati do interneta, kadar omrežje Wi-Fi ni na

voljo, potrebujete delujočo mobilno podatkovno povezavo s pravilnimi nastavitvami

interneta in nastavitvami sporočil MMS (storitev večpredstavnostnih sporočil). Preberite

spodnje namige:

Pri večini mobilnih omrežij in operaterjih so nastavitve interneta in sporočil MMS vnaprej

konfigurirane v napravi. Tako lahko začnete takoj uporabljati internet in pošiljati sporočila

MMS.

Te nastavitve je mogoče prenesti prek omrežja Wi-Fi.

Nastavitve interneta in sporočil MMS lahko kadar koli ročno dodate, spremenite ali jih

izbrišete iz naprave. Če nehote spremenite ali izbrišete nastavitve interneta ali sporočil

MMS, jih znova prenesite.

Če kljub uspešnemu prenosu nastavitev interneta in sporočil MMS ne morete dostopati

do mobilnega omrežja ali pošiljati sporočil MMS, si na spletnem mestu

www.sonymobile.com/support/

oglejte namige za odpravljanje težav za svojo napravo,

kjer boste našli informacije o odpravljanju težav s pokritostjo z omrežjem, prenosom

podatkov prek mobilnega omrežja in sporočili MMS.

Če je aktivirano varčevanje z baterijo, je prenos podatkov prek mobilnega omrežja

začasno prekinjen, ko je zaslon izklopljen. Če zaradi tega prihaja do težav s povezavo,

poskusite nastaviti, da nekaj programov in storitev ni začasno prekinjenih, ali začasno

deaktivirajte varčevanje z baterijo.

Če napravo uporablja več uporabnikov, lahko le lastnik, torej primarni uporabnik, v meniju

»Nastavitve« prenese nastavitve interneta in sporočanja, prenesene nastavitve pa so nato

uporabljene za vse uporabnike.

Prenos nastavitev interneta in sporočil MMS

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več > Nastavitve prenosa.

3

Tapnite

Sprejmi. Po uspešnem prenosu nastavitev se v vrstici stanje prikaže ,

prenos podatkov prek mobilnega omrežja pa je samodejno vklopljen.

Če nastavitev ni mogoče prenesti v vašo napravo, preverite moč signala mobilnega omrežja.

Premaknite se na odprt prostor brez ovir ali se približajte oknu.

44

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Ročno dodajanje nastavitev za internet in sporočila MMS

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več > Mobilna omrežja.

3

Tapnite

Imena dostopnih točk > .

4

Tapnite

Ime in vnesite želeno ime.

5

Tapnite

APN in vnesite ime dostopne točke.

6

Vnesite ostale zahtevane podatke. Če ne veste, kateri podatki so nujni, se obrnite

na omrežnega operaterja.

7

Ko končate, tapnite , nato tapnite

SHRANI.

8

Če želite izbrati točko APN, ki ste jo ravno dodali, tapnite izbirni gumb zraven

imena točke APN. Ko jo izberete, ta točka APN postane privzeta točka APN za

internetne storitve in storitev sporočil MMS.

Ogled prenesenih nastavitev interneta in sporočil MMS

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več > Mobilna omrežja.

3

Tapnite

Imena dostopnih točk.

4

Za ogled dodatnih podrobnosti tapnite enega od elementov, ki so na voljo.

Če je na voljo več povezav, je aktivna omrežna povezava označena z označenim gumbom .