Sony Xperia E5 - Konferenčni klici

background image

Konferenčni klici

Pri konferenčnem klicu ali klici z več udeleženci se lahko hkrati pogovarjate z več

osebami.

Za podrobnosti o številu udeležencev, ki jih lahko dodate v konferenčni klic, se obrnite na

svojega operaterja.

72

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Vzpostavljanje konferenčnega klica

1

Med trenutnim klicem tapnite . Prikaže se dnevnik klicev.

2

Če želite prikazati številčnico, tapnite .

3

Vnesite številko drugega udeleženca in tapnite . Prvi udeleženec je začasno na

čakanju.

4

Če želite v klic dodati drugega udeleženca in začeti konferenčni klic, tapnite .

5

Če želite v klic dodati več udeležencev, ponovite ustrezne korake, kot je opisano

zgoraj.

Zasebni pogovor z udeležencem konferenčnega klica

1

Med konferenčnim klicem tapnite

Upravljanje konference.

2

Tapnite telefonsko številko udeleženca, s katerim želite začeti zasebni pogovor.

3

Če želite končati zasebni pogovor in se vrniti h konferenčnemu klicu, tapnite .

Sprostitev udeleženca iz konferenčnega klica

1

Med konferenčnim klicem tapnite

Upravljanje konference.

2

Tapnite zraven udeleženca, ki ga želite sprostiti.

Končanje konferenčnega klica

Med konferenčnim klicem tapnite .