Sony Xperia E5 - Skupna raba vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™‎

background image

Skupna raba vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™

Predstavnostne vsebine si lahko ogledate ali predvajate v svoji napravi ali drugih

napravah, npr. televizorju ali računalniku. Te naprave morajo imeti vzpostavljeno povezavo

z istim brezžičnim obrežjem in so lahko zvočniki ali televizorji družbe Sony oziroma izdelki

z oznako DLNA Certified™, ki jim jo je podelilo združenje Digital Living Network Alliance.

Prikazujete in predvajate lahko tudi vsebino z drugih naprav z oznako DLNA Certified™ v

vaši napravi.
Ko nastavite skupno rabo predstavnosti med napravami, lahko na primer v napravi

poslušate glasbene datoteke, shranjene v domačem računalniku ali prikazujete

fotografije, posnete s kamero naprave, na velikem zaslonu televizorja.

Predvajanje datotek iz drugih naprav z oznako DLNA Certified™ v

napravi

Kadar predvajate datoteke iz druge naprave z oznako DLNA Certified™ v svoji napravi, ta

druga naprava deluje kot strežnik. To pomeni, da ta naprava souporablja vsebino prek

omrežja. V strežniški napravi mora biti omogočena funkcija za souporabo vsebine in vaši

napravi omogočiti dostop. Poleg tega mora imeti vzpostavljeno povezavo z istim

omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.

Predvajanje skladbe v skupni rabi v napravi

1

Prepričajte se, da ima naprava, s katero želite dati datoteke v skupno rabo,

vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.

2

Odprite Začetni zaslon, tapnite ter nato poiščite in tapnite .

3

Tapnite in nato še

Domače omrežje.

4

Izberite napravo na seznamu naprav, ki imajo vzpostavljeno povezavo.

5

V mapah v povezani napravi poiščite in izberite skladbo, ki jo želite predvajati. Ko

izberete skladbo, se začne samodejno predvajati.

Predvajanje videoposnetka, ki je v skupni rabi v napravi

1

Prepričajte se, da ima naprava, s katero želite dati datoteke v skupno rabo,

vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.

2

Odprite Začetni zaslon, tapnite ter nato poiščite in tapnite

Videoposnetek.

3

Tapnite in nato še

Domače omrežje.

4

Izberite napravo na seznamu naprav, ki imajo vzpostavljeno povezavo.

5

V mapah v povezani napravi poiščite in izberite videoposnetek, ki ga želite

predvajati.

Ogled fotografije v skupni rabi v napravi

1

Prepričajte se, da ima naprava, s katero želite dati datoteke v skupno rabo,

vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.

2

Odprite Začetni zaslon, tapnite ter nato poiščite in tapnite

Album.

3

Tapnite in nato

Domače omrežje.

4

Izberite napravo na seznamu naprav, ki imajo vzpostavljeno povezavo.

5

V mapah v povezani napravi poiščite in izberite fotografijo, ki si jo želite ogledati.

Predvajanje datotek iz vaše naprave na napravah z oznako DLNA

Certified™

Če si želite predstavnostne datoteke iz svoje naprave ogledati ali jih predvajati v drugih

napravah z oznako DLNA Certified™, morate v svoji napravi najprej nastaviti souporabo

datotek. Naprave, s katerimi souporabljate vsebino, se imenujejo odjemalske naprave.

Kot odjemalske naprave lahko delujejo npr. televizor, računalnik ali tablični računalnik. Ko

vaša naprava omogoča uporabo vsebine odjemalskim napravam, deluje kot

predstavnostni strežnik. Ko v napravi nastavite souporabo datotek, morate odjemalskim

napravam podeliti tudi dovoljenje za dostop. Naprave, ki jim omogočite dostop, se

113

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

prikažejo kot registrirane naprave. Naprave, ki čakajo na dovoljenje za dostop, so

navedene kot čakajoče naprave.

Nastavitev skupne rabe datotek z drugimi napravami z oznako DLNA Certified™

1

V napravi vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi.

2

Odprite Začetni zaslon, tapnite ter nato poiščite in tapnite

Nastavitve >

Povezljivost naprave > Predstavnostni strežnik.

3

Povlecite drsnik

Souporaba predstavnosti v desno.

4

V računalniku ali drugih odjemalskih napravah DLNA™ v istem omrežju Wi-Fi

vzpostavite povezavo s svojo napravo.

5

V vaši napravi se v vrstici stanja prikaže obvestilo. Odprite obvestilo in nastavite

dovoljenje za dostop za vsako odjemalsko napravo, ki poskuša vzpostaviti

povezavo z vašo napravo.

Koraki za dostop do predstavnosti v vaši napravi z odjemalcem DLNA™ se razlikujejo glede na

odjemalsko napravo. Več informacij najdete v navodilih za uporabo odjemalske naprave. Če

odjemalci v omrežju ne morejo dostopati do vaše naprave, preverite, ali vaše omrežje Wi-Fi

deluje.

Meni

Predstavnostni strežnik v nekaterih programih, kot je Glasba ali Album, lahko odprete

tudi tako, da tapnete in nato

Nastavitve > Predstavnostni strežnik.

Prekinitev souporabe datotek z drugimi napravami DLNA Certified™

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Povezljivost naprave > Predstavnostni strežnik.

3

Drsnik zraven možnosti

Souporaba predstavnosti povlecite na levo.

Nastavitev dovoljenj za dostop za čakajočo napravo

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Povezljivost naprave > Predstavnostni strežnik.

3

Na seznamu

Naprave na čakanju izberite napravo.

4

Izberite dovoljenje za raven dostopa.

Spreminjanje imena registrirane naprave

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Povezljivost naprave > Predstavnostni strežnik.

3

Na seznamu

Registrirane naprave izberite napravo in nato izberite Spremeni ime.

4

Vnesite novo ime naprave in tapnite

V redu.

Spreminjanje ravni dostopa registrirane naprave

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Povezljivost naprave > Predstavnostni strežnik.

3

Na seznamu

Registrirane naprave izberite napravo.

4

Tapnite

Spremeni raven dostopa in izberite eno od možnosti.

Pomoč za souporabo vsebine z drugimi napravami DLNA Certified™

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Povezljivost naprave > Predstavnostni strežnik.

3

Tapnite in nato

Pomoč.