Sony Xperia E5 - Vzpostavljanje klica iz sporočila

background image

Vzpostavljanje klica iz sporočila

Klicanje pošiljatelja sporočila

1

Odprite Začetni zaslon, tapnite ter nato poiščite in tapnite .

2

Tapnite pogovor, in nato še .

83

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Shranjevanje pošiljateljeve številke med stike

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite možnost .

2

Tapnite ikono ob telefonski številki in nato tapnite

Shrani.

3

Izberite obstoječi stik ali tapnite

Ustvari novo osebo.

4

Uredite podatke o stiku in tapnite

Shrani.