Sony Xperia E5 - Sestavljanje

background image

Sestavljanje

Vaša naprava podpira le kartice nano SIM.

Vstavljanje kartice nano SIM

Nastavka ne izvlecite skupaj z nosilcem za kartico SIM.

1

Odprite pokrovček reže za kartico nano SIM/pomnilniško kartico.

2

Z nohtom izvlecite nosilec za kartico nano SIM.

3

Čvrsto vstavite kartico nano SIM v pravilni usmerjenosti, kot je prikazano na sliki.

4

Kartico morate na nosilec vstaviti vodoravno.

5

Vstavite nosilec v režo in pritrdite pokrovček.

Če izvlečete nosilec za kartico nano SIM, ko je naprava vklopljena, se bo naprava samodejno

znova zagnala.

7

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Vstavljanje pomnilniške kartice

1

Odprite pokrovček za reži kartice nano SIM in pomnilniške kartice.

2

Pomnilniško kartico vstavite v ustrezno režo in jo potisnite v notranjost naprave,

dokler ne zaslišite klika.

3

Pritrdite pokrovček.

Preverite, ali ste pravilno vstavili pomnilniško kartico.

Odstranjevanje kartice nano SIM

Nastavka ne izvlecite skupaj z nosilcem za kartico SIM.

1

Odprite pokrovček reže za kartico nano SIM/pomnilniško kartico.

2

Z nohtom izvlecite nosilec za kartico nano SIM.

3

Odstranite kartico nano SIM in znova vstavite nosilec.

4

Vstavite nosilec v režo in pritrdite pokrovček.

Če izvlečete nosilec za kartico nano SIM, ko je naprava vklopljena, se bo naprava samodejno

znova zagnala.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

1

Izklopite napravo ali izpnite pomnilniško kartico tako, da izberete

Nastavitve >

Pomnilnik > > Dodatno > Notranji pomnilnik > ob možnosti Kartica SD, nato

pa odprite pokrovček za reži kartice nano SIM in pomnilniške kartice.

2

Potisnite pomnilniško kartico in jo nato hitro izpustite.

3

Izvlecite jo v celoti in jo odstranite.

4

Pritrdite pokrovček.