Sony Xperia E5 - Ikonat në shiritin e gjendjes

background image

Ikonat në shiritin e gjendjes

Ikona e gjendjes

Nuk ka kartë SIM

Fuqia e sinjalit

Nuk ka sinjal

Roaming

Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave LTE

Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave GPRS

Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave EDGE

Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave 3G

Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave celulare

Një lidhje Wi-Fi është aktivizuar dhe të dhënat po transmetohen

Një lidhje Wi-Fi është aktivizuar, por nuk ka asnjë lidhje me internetin.
Kjo ikonë shfaqet po ashtu kur përpiqeni të lidheni me një rrjet Wi-Fi të siguruar.

Pas hyrjes me sukses, shenja e pikëçuditjes zhduket.
Ne vendet ku Google™ është bllokuar, për shembull, në Kinë, shenja e

pikëçuditjes mund të shfaqet edhe kur pajisja është e lidhur me një rrjet Wi-Fi

dhe ka një lidhje me internetin që punon

Gjendja e baterisë

Bateria është duke u ngarkuar

Kursyesi i baterisë është aktivizuar

Regjimi në aeroplan është i aktivizuar

Funksioni Bluetooth® është i aktivizuar

Mikrofoni është i heshtur

Telefolësi është aktiv

Regjimi Mos shqetëso është i aktivizuar

Lejoni përjashtimet në regjimin Mos shqetëso

Regjimi me dridhje

Është cilësuar një alarm

GPS është i aktivizuar

Sinkronizimi po kryhet

Problem me hyrjen ose sinkronizimin

Në varësi të ofruesit tuaj të shërbimit, rrjetit dhe/ose rajonit, funksionet ose shërbimet e

përfaqësuara nga disa ikona në këtë listë mund të mos jenë të disponueshme.

Për të menaxhuar ikonat e shiritit të gjendjes

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Ekrani > Ikonat e sistemit.

3

Shenjoni kutitë e zgjedhjes për ikonat e sistemit që dëshironi të shfaqen në shiritin

e gjendjes.

31

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Ikonat e njoftimeve

Mesazh i ri me tekst ose multimedial

Telefonatë e humbur

Telefonatë në pritje

Transferimi i telefonatave është aktivizuar

Mesazhi i ri i postës zanore

Mesazhi i ri i postës elektronike

Shkarkimi i të dhënave

Ngarkimi i të dhënave

Të dhënat celulare janë çaktivizuar

Kryerja e një konfigurimi bazë të pajisjes tuaj

Një përditësim i softuerit është i disponueshëm

Përditësime të sistemit janë të disponueshme

Shkarkimi i përditësimeve të sistemit

Trokisni lehtë për të instaluar përditësimet e shkarkuara të sistemit

Pamja e çastit u regjistrua

Mesazhi i bisedës se re të Hangouts™

Biseda me video me shokët me aplikacionin Hangouts™

Ngjarja e ardhshme në kalendar

Një këngë po riprodhohet

Radioja është aktive

Pajisja është e lidhur me një kompjuter nëpërmjet një kablloje USB

Hapësira ruajtëse e brendshme është 75% plot. Trokisni lehtë për të transferuar

të dhënat te një kartë kujtese

Paralajmërim

Njoftime të tjera (të pashfaqura)

Jo të gjitha ikonat që mund të shfaqen në pajisjen tuaj janë të listuara këtu. Këto ikona janë

vetëm për qëllime referimi dhe mund të bëhen ndryshime pa njoftim paraprak.

Për të bllokuar një aplikacion nga dhënia e njoftimeve

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Tingulli dhe njoftimi > Njoftimet e aplikacionit.

3

Përzgjidhni një aplikacion.

4

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Bllokoni të gjitha në të djathtë.