Sony Xperia E5 - Gmail™‎

background image

Gmail™

Nëse keni një llogari të Google™, mund të përdorni aplikacionin Gmail™ për të lexuar

dhe për të shkruar mesazhe të postës elektronike.

1

Shihni një listë të të gjitha dosjeve dhe llogarive të Gmail

2

Kërkoni për mesazhe të postës elektronike

3

Lista e mesazheve të postës elektronike

4

Shkruaj një mesazh të postës elektronike

Për të mësuar më shumë për Gmail™

Kur të hapet aplikacioni i Gmail, zvarriteni djathtas skajin e majtë të ekranit dhe

pastaj gjejeni dhe trokitni lehtë mbi

Ndihma.

90

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.