Sony Xperia E5 - Futja e tekstit duke përdorur futjen me zë

background image

Futja e tekstit duke përdorur futjen me zë

Gjatë futjes së tekstit, mund të përdorni funksionin e futjes me zë në vend të shkrimit të

fjalëve. Thjesht thoni fjalët që dëshironi të futni. Futja me zë është një teknologji

eksperimentale nga Google™ dhe është e disponueshme për një numër gjuhësh dhe

rajonesh. Duhet të aktivizoni futjen me zë përpara sesa të filloni t'a përdorni atë.

Për të aktivizuar futjen me zë

1

Kur të shfaqet tastiera në ekran, trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi

Cilësimet e tastierës.

3

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Tasti shkrimit me zë i Google™ në të djathtë.

4

Trokitni lehtë për të ruajtur cilësimet tuaja. Një ikonë e mikrofonit shfaqet tani

në tastierën në ekran.

Për të futur tekst duke përdorur futjen nëpërmjet zërit

1

Hapni tastierën në ekran.

2

Trokitni lehtë mbi . Kur shfaqet , flisni për të futur tekstin.

3

Kur të mbaroni, trokitni lehtë përsëri mbi . Shfaqet teksti i sugjeruar.

4

Nëse është e nevojshme, modifikojeni me dorë tekstin.

Që të shfaqet tastiera dhe të futni me dorë tekstin, trokitni lehtë mbi

.