Sony Xperia E5 - Modifikimi i tekstit

background image

Modifikimi i tekstit

Mund të përzgjidhni, të pritni, të kopjoni dhe të ngjitni tekst ndërsa shkruani. Mund të

përdorni opsionet e modifikimit duke trokitur dy herë tekstin e futur. Opsionet e

modifikimit më pas bëhen të disponueshme përmes një shiriti të aplikacionit.

Shiriti i aplikacionit

Veprimet e mëposhtme janë të disponueshme në tekstin e zgjedhur:

Prit

Kopjo

Ngjit

Përndaj

Përzgjidh të gjitha

Opsioni

Ngjit shfaqet vetëm kur keni ruajtur tekst në kujtesën e përkohshme.

66

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të përzgjedhur tekstin

1

Trokitni lehtë dhe mbajeni një fjalë për ta theksuar.

2

Mund t'i zvarritni skedat në të dyja anët e fjalës së theksuar për të përzgjedhur më

shumë tekst.

Për të modifikuar tekstin

1

Trokiti lehtë dy herë te një fjalë për të shfaqur shiritin e aplikacionit.

2

Përzgjidhni tekstin që dëshironi të modifikoni dhe më pas përdorni shiritin e

aplikacionit për të bërë ndryshimet e dëshiruara.