Sony Xperia E5 - Održavanje pomoću računara

background image

Održavanje pomoću računara

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je računarski softver koji pruža kolekciju alatki i aplikacija koje

možete da koristite prilikom povezivanja uređaja s računarom. Pomoću softvera Xperia™

Companion, možete da uradite sledeće:

Ažurirate ili popravljate softver uređaja.

Prenosite sadržaj sa svog starog uređaja pomoću aplikacije Xperia™ Transfer.

Izradite rezervnu kopiju i vratite sadržaj na računaru.

Sinhronizujete multimedijski sadržaj – fotografije, video snimke, muziku i liste pesama

između uređaja i računara.

Pretražujete datoteke na uređaju.
Da biste koristili softver Xperia™ Companion, potreban vam je računar povezan na

Internet, koji koristi jedan od sledećih operativnih sistema:

Microsoft

®

Windows

®

7 ili novija verzija

Mac OS

®

X 10.11 ili novija verzija

36

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Saznajte više i preuzmite Xperia™ Companion za Windows na lokaciji

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ ili Xperia™ Companion za Mac

na lokaciji http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

Upravljanje datotekama pomoću računara

Koristite vezu preko USB kabla između Windows

®

računara i uređaja za prenos datoteka

i upravljanje njima.
Kada se ova dva uređaja povežu, možete da odaberete da li želite da punite uređaj,

prenesete datoteke, koristite uređaj kao izvor napajanja ili ga koristite za MIDI ulaz.

Računar će otkriti uređaj kada izaberete režim povezivanja

Prenos datoteka (MTP).

Podrazumevani režim povezivanja podešen je na

Samo punjenje.

Pomoću softvera Xperia™ Companion možete da pristupite sistemu datoteka na

uređaju. Ako niste instalirali Xperia™ Companion, od vas će biti zatraženo da ga

instalirate kada budete povezali uređaj sa računarom.

Uvek koristite USB kabl predviđen za Xperia™ model koji imate i proverite da li je potpuno suv.

Režim USB veze

Možete da koristite režim povezivanja

Prenos datoteka (MTP) za upravljanje datotekama

i ažuriranje softvera uređaja. Ovaj USB režim se koristi sa Microsoft

®

Windows

®

računarima. Punjenje je podrazumevano omogućeno.

Promena režima USB veze

1

Povežite USB konektor sa uređajem.

2

Prevucite statusnu liniju nadole, a zatim tapnite na

Samo punjenje.

3

Po želji tapnite na

Prenos datoteka (MTP) ili MIDI.