Sony Xperia E5 - Gmail™‎

background image

Gmail™

Ako posedujete Google™ nalog, možete koristiti Gmail™ aplikaciju za čitanje i pisanje e-

poruka.

1

Pogledajte listu svih Gmail naloga i fascikli

2

Pretraga e-poruka

3

Lista e-poruka

4

Pisanje e-poruke

Saznajte više o aplikaciji Gmail™

Dok je aplikacija Gmail otvorena, prevucite levu ivicu ekrana nadesno, a zatim

pronađite i dodirnite stavku

Pomoć.

89

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..