Sony Xperia E5 - Internet i MMS podešavanja

background image

Internet i MMS podešavanja

Da biste slali multimedijalne poruke ili pristupali Internetu kad Wi-Fi mreža nije dostupna,

morate imati funkcionalnu mobilnu vezu za prenos podataka sa ispravnim podešavanjima

za Internet i MMS (Multimedia Messaging Service). Evo nekoliko saveta:

Za većinu mobilnih mreža i mobilnih operatera podešavanja za Internet i MMS unapred

su instalirana na uređaju. Tako odmah možete početi da koristite Internet i šaljete

multimedijalne poruke.

Moguće je preuzeti ova podešavanja preko Wi-Fi mreže.

U bilo koje vreme možete ručno da dodate, promenite ili izbrišete podešavanja za

Internet i MMS na uređaju. Ako greškom promenite ili izbrišete podešavanje za Internet ili

MMS, ponovo ih preuzmite.

Ako ne možete da pristupite Internetu putem mobilne mreže ili ako razmena

multimedijalnih poruka ne funkcioniše iako su podešavanja za Internet i MMS uspešno

preuzeta na uređaj, na adresi

www.sonymobile.com/support/

pogledajte savete za

rešavanje problema za svoj uređaj u vezi sa pokrivenošću mrežom, mobilnim podacima i

MMS porukama.

Ako je aktivirana ušteda baterije radi štednje energije, sva mobilna razmena podataka se

pauzira kada je ekran isključen. Ako to uzrokuje probleme u povezivanju, pokušajte da

izuzmete određene aplikacije i usluge od pauziranja ili privremeno deaktivirajte uštedu

baterije.

Ako koristite uređaj sa više korisnika, samo vlasnik, tj. primarni korisnik, može da

preuzme podešavanja za Internet i razmenu poruka iz menija „Podešavanja“, ali se

preuzeta podešavanja primenjuju na sve korisnike.

Preuzimanje podešavanja za Internet i MMS

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Još > Podešavanja Interneta.

3

Tapnite na

Prihvati. Kada su podešavanja uspešno preuzeta, na statusnoj liniji se

pojavljuje i mobilni podaci se automatski uključuju.

Ako podešavanja ne mogu da se preuzmu na uređaj, proverite snagu signala mobilne mreže.

Pomerite se na otvorenu lokaciju na kojoj nema prepreka ili se približite prozoru i pokušajte

ponovo.

44

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Ručno dodavanje podešavanja za internet i MMS

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Još > Mobilne mreže.

3

Dodirnite stavke

Imena pristupnih tačaka > .

4

Dodirnite

Ime i unesite ime po želji.

5

Dodirnite

APN i unesite ime pristupne tačke.

6

Unesite sve ostale obavezne informacije. Ako ne znate koje su informacije

obavezne, obratite se operateru mreže da biste dobili više detalja.

7

Kada završite, dodirnite , a zatim

SAČUVAJ.

8

Da biste izabrali APN koji ste upravo dodali, dodirnite radio dugme pored imena

APN-a. Kad ga izaberete, taj APN postaje podrazumevani APN za internet i MMS

usluge.

Prikaz preuzetih podešavanja za Internet i MMS

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Još > Mobilne mreže.

3

Tapnite na

Imena pristupnih tačaka.

4

Da biste videli više detalja, tapnite na bilo koju od dostupnih stavki.

Ako postoji nekoliko dostupnih veza, na aktivnu mrežnu vezu ukazivaće označeno dugme .