Sony Xperia E5 - NFC

background image

NFC

Koristite komunikaciju bliskog polja (NFC) za deljenje podataka sa drugim uređajima, kao

što su video zapisi, fotografije, adrese veb stranica, muzičke datoteke ili kontakti. NFC

možete koristiti i za skeniranje oznaka koje pružaju dodatne informacije o proizvodima i

uslugama, kao i oznaka koje aktiviraju određene funkcije na uređaju.

114

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

NFC je bežična tehnologija maksimalnog dometa od jednog centimetra, tako da se

uređaji koji razmenjuju podatke moraju držati jedan blizu drugog. Pre korišćenja NFC

funkcije, prvo je morate uključiti i ekran uređaja mora da bude aktivan.

NFC možda nije dostupan u svim zemljama i/ili regionima. Određene aplikacije na

kompatibilnim uređajima mogu koristiti NFC funkciju kada uređaj nema energije. Imajte na umu

da ovu funkciju ne podržavaju svi uređaji.

Uključivanje NFC funkcije

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Još.

3

Dodirnite prekidač za uključivanje i isključivanje pored stavke

NFC.

Deljenje kontakta sa drugim uređajem putem funkcije NFC

1

Proverite da li je na oba uređaja uključena funkcija NFC i da li su oba ekrana

aktivna.

2

Za prikaz sadržaja idite na Početni ekran, zatim tapnite na ikonu

Kontakti.

3

Tapnite na kontakt koji želite da podelite.

4

Držite poleđine svog uređaja i uređaja koji prima datoteku jednu na drugoj kako bi

se NFC oblasti otkrivanja svakog uređaja međusobno dodirivale. Kada se uređaji

povežu, pojaviće se sličica kontakta.

5

Tapnite na sličicu da biste pokrenuli prenos.

6

Kada je prenos obavljen, informacije kontakta se prikazuju na ekranu uređaja

primaoca i takođe čuvaju na njemu.

Deljenje muzičke datoteke sa drugim uređajem pomoću tehnologije NFC

1

Proverite da li vaš uređaj i uređaj primalac imaju uključenu NFC funkciju i da li su

oba ekrana aktivna.

2

Da biste otvorili aplikaciju „Muzika“, dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite .

3

Izaberite kategoriju muzike i pronađite numeru koju želite da podelite.

4

Dodirnite numeru da biste je reprodukovali. Zatim možete dodirnuti da biste

pauzirali numeru. Prenos radi bez obzira na to da li se numera reprodukuje ili je

pauzirana.

5

Držite poleđine svog uređaja i uređaja koji prima datoteku jednu na drugoj kako bi

se NFC oblasti otkrivanja svakog uređaja međusobno dodirivale. Kad se uređaji

povežu, pojaviće se sličica numere.

6

Dodirnite sličicu da biste pokrenuli prenos.

7

Kada se prenos završi, muzička datoteka se odmah reprodukuje na uređaju koji ju

je primio. Istovremeno se datoteka čuva na uređaju primaocu.

Deljenje fotografije ili video zapisa sa drugim uređajem putem funkcije NFC

1

Proverite da li je na oba uređaja uključena funkcija NFC i da li su oba ekrana

aktivna.

2

Da biste prikazali fotografije i video zapise na uređaju, idite na Početni ekran i

pronađite i tapnite na

Album.

3

Tapnite na fotografiju ili video koji želite da delite.

4

Držite poleđine svog uređaja i uređaja koji prima datoteku jednu na drugoj kako bi

se NFC oblasti otkrivanja svakog uređaja međusobno dodirivale. Kad se uređaji

povežu, pojaviće se sličica numere.

5

Tapnite na sličicu da biste pokrenuli prenos.

6

Kada je prenos obavljen, fotografija ili video prikazuju se na ekranu uređaja

primaoca. Istovremeno se stavka snima na uređaju primaocu.

115

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Deljenje veb adrese sa drugim uređajem putem funkcije NFC

1

Proverite da li je na oba uređaja uključena funkcija NFC i da li su oba ekrana

aktivna.

2

Na Početni ekran dodirnite .

3

Da biste otvorili veb pregledač, pronađite i dodirnite stavku .

4

Učitajte veb stranu koju želite da podelite.

5

Držite poleđine svog uređaja i uređaja koji prima datoteku jednu na drugoj kako bi

se NFC oblasti otkrivanja svakog uređaja međusobno dodirivale. Kada se uređaji

povežu, pojavljuje se sličica.

6

Dodirnite sličicu da biste pokrenuli prenos.

7

Kada je prenos obavljen, veb strana se prikazuje na ekranu uređaja primaoca.

Skeniranje NFC oznaka

Vaš uređaj može skenirati različite tipove NFC oznaka. Na primer, on može skenirati

ugrađene oznake na posteru, bilbord reklami ili pored proizvoda u prodavnici. Možete

preuzeti dodatne informacije, kao što je veb adresa.

Skeniranje NFC oznake

1

Proverite da li je na vašem uređaju uključena funkcija NFC i da li je ekran aktivan.

2

Postavite uređaj iznad oznake tako da je zona NFC detekcije na vašem uređaju

dodiruje. Uređaj skenira oznaku i prikazuje izabrani sadržaj. Tapnite na sadržaj

oznake da biste je otvorili.

Povezivanje sa uređajem koji podržava NFC

Uređaj možete povezati sa drugim uređajima koji podržavaju NFC i koje pravi Sony, kao

što su zvučnik ili slušalica. Pri uspostavljanju ovakvog tipa veze, potražite dodatne

informacije u uputstvu za upotrebu kompatibilnog uređaja.

Da bi povezivanje uspelo, možda ćete morati da aktivirate Wi-Fi ili Bluetooth® na oba uređaja.