Sony Xperia E5 - Prenos muzike na uređaj

background image

Prenos muzike na uređaj

Postoje različiti načini za prenošenje muzike sa računara na vaš uređaj:

Muzičke datoteke možete da prenosite između uređaja i računara koristeći USB kabl koji

ste dobili. Posle povezivanja izaberite

Prenos datoteka (MTP) na uređaju, a zatim

jednostavno kopirajte i nalepite ili prevucite i otpustite datoteke koristeći računar.

Pogledajte odeljak

Upravljanje datotekama pomoću računara

na stranici 37.

Za prenos medijskih datoteka između računara i svog uređaja možete da koristite softver

Xperia™ Companion. Saznajte više i preuzmite Xperia™ Companion za Windows na

adresi http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ ili Xperia™ Companion

za Mac na adresi http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

Aplikacija Muzika možda ne podržava sve formate muzičkih datoteka. Za više informacije o

podržanim formatima datoteka i korišćenju multimedijalnih (audio, slikovnih i video) datoteka,

preuzmite Belu knjigu za uređaj na lokaciji

www.sonymobile.com/support/

.