Sony Xperia E5 - Podešavanja jezika

background image

Podešavanja jezika

Možete da izaberete podrazumevani jezik uređaja i ponovo ga promenite kasnije. Možete

i da promenite jezik za pisanje prilikom unosa teksta.

Promena jezika

1

Iz Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Jezik i unos > Jezik.

3

Izaberite opciju.

4

Tapnite na

OK.

Ako izaberete pogrešan jezik i ne možete da čitate tekst menija, pronađite i tapnite na .

Zatim izaberite tekst pored

, a zatim izaberite prvu stavku u meniju koji se otvara. Zatim

možete izabrati željeni jezik.