Sony Xperia E5 - Recikliranje uređaja

background image

Recikliranje uređaja

Da li imate stari uređaj koji stoji u kući? Zašto ga ne reciklirate? Na taj način ćete nam

pomoći da ponovo iskoristimo njegove materijale i komponente, a takođe ćete zaštiti

okolinu! Saznajte više o opcijama recikliranja u vašem regionu na adresi

www.sonymobile.com/recycle/

.