Sony Xperia E5 - Veliki tekst

background image

Veliki tekst

Opciju velikog teksta možete da omogućite da biste povećali podrazumevanu veličinu

teksta prikazanog na uređaju.

Omogućavanje ili onemogućavanje velikog teksta

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Pristupačnost.

3

Prevucite klizač pored opcije

Veliki tekst.