Sony Xperia E5 - Sadržaj

background image

Sadržaj

Prvi koraci...................................................................................... 6

O ovom uputstvu za upotrebu.............................................................6
Pregled............................................................................................... 6
Sklop.................................................................................................. 7
Zaštita ekrana..................................................................................... 8
Prvo pokretanje uređaja...................................................................... 8
Zašto mi je potreban Google™ nalog?................................................ 9

Bezbednost uređaja..................................................................... 11

Osiguranje zaštite vašeg uređaja....................................................... 11
Zaključavanje ekrana......................................................................... 11
Automatsko otključavanje uređaja..................................................... 13
Zaštita SIM kartice............................................................................ 17
Pronalaženje identifikacionog broja uređaja....................................... 17
Pronalaženje izgubljenog uređaja ......................................................18

Učenje osnovnih stvari................................................................. 20

Korišćenje dodirnog ekrana...............................................................20
Zaključavanje i otključavanje ekrana.................................................. 21
Početni ekran....................................................................................22
Ekran aplikacija................................................................................. 23
Kretanje po aplikacijama....................................................................24
Vidžeti............................................................................................... 25
Prečice i fascikle................................................................................26
Pozadina i teme................................................................................ 26
Pravljenje snimka ekrana................................................................... 27
Obaveštenja......................................................................................27
Ikone na statusnoj liniji.......................................................................29
Pregled aplikacija.............................................................................. 31

Baterija i održavanje.....................................................................33

Punjenje uređaja................................................................................33
Upravljanje baterijom i napajanjem.....................................................34
Ažuriranje uređaja..............................................................................35
Održavanje pomoću računara........................................................... 36
Skladište i memorija.......................................................................... 37
Pravljenje rezervne kopije i vraćanje sadržaja..................................... 39

Preuzimanje aplikacija..................................................................43

Preuzimanje aplikacija iz usluge Google Play™..................................43
Preuzimanje aplikacija iz drugih izvora............................................... 43

Internet i mreže............................................................................ 44

Pretraživanje veba............................................................................. 44

2

background image

Internet i MMS podešavanja .............................................................44
Wi-Fi................................................................................................. 45
Deljenje mobilne veze za prenos podataka........................................ 46
Kontrolisanje upotrebe podataka.......................................................48
Izbor mobilnih mreža......................................................................... 49
Virtuelne privatne mreže (VPN-ovi).....................................................49

Sinhronizovanje podataka na uređaju.......................................... 51

Sinhronizacija sa nalozima na mreži...................................................51
Sinhronizovanje sa uslugom Microsoft® Exchange ActiveSync®.......51

Osnovna podešavanja..................................................................53

Pristupanje podešavanjima................................................................53
Jačina zvuka i podešavanja............................................................... 53
Režim „Ne uznemiravaj“.................................................................... 54
Podešavanja ekrana..........................................................................55
Podešavanja aplikacija...................................................................... 56
Resetovanje aplikacija....................................................................... 58
Daydream......................................................................................... 58
Podešavanja jezika............................................................................59
Datum i vreme...................................................................................59
Poboljšavanje zvučnog izlaza............................................................ 60
Više korisničkih naloga...................................................................... 60

Kucanje teksta..............................................................................63

Tastatura na ekranu...........................................................................63
Tastatura telefona..............................................................................64
Unos teksta pomoću glasovnog unosa............................................. 65
Uređivanje teksta...............................................................................65
Personalizovanje tastature na ekranu................................................ 66

Pozivanje...................................................................................... 68

Upućivanje poziva............................................................................. 68
Primanje poziva.................................................................................69
Tekući pozivi......................................................................................71
Korišćenje evidencije poziva.............................................................. 71
Prosleđivanje poziva..........................................................................72
Ograničavanje poziva........................................................................ 72
Višestruki pozivi.................................................................................73
Konferencijski pozivi.......................................................................... 74
Govorna pošta.................................................................................. 74
Pozivi za pomoć u hitnim slučajevima................................................74

Kontakti........................................................................................ 76

Prenos kontakata.............................................................................. 76
Pretraživanje i pregledanje kontakata.................................................77
Dodavanje i uređivanje kontakata...................................................... 78

3

background image

Dodavanje medicinskih informacija i informacija za kontakt u hitnim
slučajevima....................................................................................... 79
Omiljeni kontakti i grupe.................................................................... 80
Slanje informacija o kontaktu.............................................................81
Izbegavanje dupliranja stavki u aplikaciji „Kontakti“............................ 81
Pravljenje rezervne kopije kontakata.................................................. 81

Razmena poruka i ćaskanje......................................................... 83

Čitanje i slanje poruka....................................................................... 83
Organizacija poruka.......................................................................... 84
Pozivanje iz poruke........................................................................... 85
Podešavanja za razmenu poruka.......................................................85
Brza razmena poruka i video ćaskanje.............................................. 85

E-pošta.........................................................................................86

Podešavanje e-pošte........................................................................ 86
Slanje i prijem e-poruka.....................................................................86
Organizacija e-poruka....................................................................... 87
Podešavanja za nalog e-pošte.......................................................... 88
Gmail™.............................................................................................89

Muzika.......................................................................................... 90

Prenos muzike na uređaj................................................................... 90
Slušanje muzike................................................................................ 90
Meni početnog ekrana aplikacije Muzika........................................... 92
Liste pesama.................................................................................... 92
Deljenje muzike................................................................................. 93
Poboljšavanje zvuka.......................................................................... 93

FM radio....................................................................................... 94

Slušanje radija................................................................................... 94
Omiljene radio stanice....................................................................... 95
Podešavanja zvuka........................................................................... 95

Kamera......................................................................................... 96

Snimanje fotografija i video zapisa..................................................... 96
Dodavanje geografske pozicije fotografijama..................................... 97
Opšte postavke za kameru................................................................97
Podešavanja fotoaparata...................................................................99
Podešavanja video-kamere............................................................. 102

Fotografije i video zapisi u Albumu............................................ 104

Prikazivanje fotografija i video zapisa............................................... 104
Deljenje fotografija i video zapisa i upravljanje njima......................... 105
Uređivanje fotografija pomoću aplikacije „Photo editor“................... 106
Uređivanje video zapisa pomoću aplikacije „Video editor“................107
Skrivanje fotografija i video zapisa................................................... 107
Meni početnog ekrana aplikacije „Album“........................................108

4

background image

Gledanje fotografija na mapi............................................................ 109

Video zapisi................................................................................ 111

Aplikacija „Video“............................................................................ 111
Prenos video sadržaja na uređaj......................................................112
Upravljanje video sadržajem............................................................ 112

Mogućnost povezivanja............................................................. 113

Deljenje sadržaja sa DLNA Certified™ uređajima............................. 113
NFC................................................................................................ 114
Bluetooth® bežična tehnologija.......................................................116

Pametne aplikacije i funkcije koje štede vreme......................... 119

Korišćenje uređaja kao novčanika................................................... 119
Paket novosti.................................................................................. 119

Putovanja i mape........................................................................120

Korišćenje usluga lokacije................................................................120
Google Maps™ i navigacija............................................................. 120
Korišćenje razmene podataka tokom putovanja.............................. 120
Režim rada u avionu........................................................................121

Kalendar i budilnik......................................................................122

Kalendar......................................................................................... 122
Alarm i sat.......................................................................................122

Pristupačnost............................................................................. 125

Pokreti za uvećavanje......................................................................125
Veliki tekst....................................................................................... 125
Ispravljanje boje...............................................................................125
TalkBack......................................................................................... 125

Podrška i pravne informacije......................................................127

Aplikacija za podršku...................................................................... 127
Xperia™ Tips.................................................................................. 127
Pomoć u menijima i aplikacijama.....................................................127
Pokretanje dijagnostičkih testova na uređaju................................... 127
Ponovno pokretanje, resetovanje i popravka................................... 128
Pomozite nam da poboljšamo naš softver.......................................129
Garancija, SAR i smernice za upotrebu........................................... 129
Recikliranje uređaja......................................................................... 129
Pravne informacije...........................................................................129

5