Sony Xperia E5 - Ikone na statusnoj liniji

background image

Ikone na statusnoj liniji

Ikona statusa

Nema SIM kartice

Jačina signala

29

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Nema signala

Roming

Slanje i preuzimanje LTE podataka

Slanje i preuzimanje GPRS podataka

Slanje i preuzimanje EDGE podataka

Slanje i preuzimanje 3G podataka

Slanje i preuzimanje mobilnih podataka

Wi-Fi veza je omogućena i podaci se prenose

Wi-Fi veza je omogućena, ali niste povezani sa internetom.
Ova ikona se prikazuje i kada pokušavate da se povežete sa zaštićenom Wi-Fi

mrežom. Nakon uspešnog prijavljivanja, znak uzvika nestaje.
Na mestima na kojima je Google™ blokiran, na primer u Kini, znak uzvika se

može pojaviti čak i kada je uređaj povezan na Wi-Fi mrežu i kada postoji

funkcionalna Internet veza.

Status baterije

Baterija se puni

Ušteda baterije je aktivirana

Režim rada u avionu je aktiviran

Funkcija Bluetooth® je aktivirana

Mikrofon je isključen

Spikerfon je uključen

Režim „Ne uznemiravaj“ je aktiviran

Dozvolite izuzetke u režimu neuznemiravanja

Režim vibracije

Postavljen je alarm

GPS je aktiviran

Sinhronizacija je u toku

Problem sa prijavljivanjem ili sinhronizacijom

U zavisnosti od dobavljača usluge, mreže i/ili regiona, funkcije ili usluge koje predstavljaju neke

od ikona na ovoj listi možda neće biti dostupne.

Upravljanje ikonama na statusnoj traci

1

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Prikaz > Sistemske ikone.

3

Označite polja za potvrdu za sistemske ikone koje želite da se pojave na statusnoj

traci.

Ikone obaveštenja

Nova tekstualna ili multimedijalna poruka

Propušten poziv

Poziv na čekanju

30

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Prosleđivanje poziva je uključeno

Nova govorna poruka

Nova e-poruka

Preuzimanje podataka

Otpremanje podataka

Mobilni podaci su onemogućeni

Izvršite osnovno podešavanje uređaja

Dostupno je ažuriranje softvera

Dostupna su ažuriranja sistema

Preuzimanje ažuriranja sistema

Tapnite da biste instalirali preuzeta ažuriranja sistema

Napravljen je snimak ekrana

Nova Hangouts™ poruka za ćaskanje

Video ćaskanje sa prijateljima pomoću aplikacije Hangouts™

Predstojeći događaj iz kalendara

Pesma se reprodukuje

Radio je uključen

Uređaj je povezan sa računarom preko USB kabla

Interno skladište je 75% puno. Tapnite da biste preneli podatke na memorijsku

karticu

Upozorenje

Više (neprikazanih) obaveštenja

Ovde nisu navedene sve ikone koje se mogu pojaviti na uređaju. Ove ikone su samo za

potrebe reference i promene se mogu izvršiti bez obaveštenja.

Blokiranje slanja obaveštenja iz aplikacije

1

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Zvuk i obaveštenje > Obaveštenja o aplikaciji.

3

Izaberite aplikaciju.

4

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Blokiraj sve .