Sony Xperia E5 - Almenak

background image

Almenak sareng jam alarm

Almenak

Pake aplikasi Almenak pikeun ngatur jadwal waktu Anjeun. Upami Anjeun tos asup tur

tos nyaluyukeun alat Anjeun ka hiji atawa loba akun online nu gaduh almenak, misalna,

akun Google™ atawa Xperia™ Anjeun ka akun Facebook, acara almenak ti akun-akun

ieu oge nembongan di aplikasi Almenak. Anjeun bisa milih almenak mana nu hayang

dihijikeun kana panempoan Almenak gabungan.
Upami waktuna pasini eta geus datang, alat Anjeun muterkeun hiji sora bewara pikeun

ngingetkeun Anjeun.

1 Setelan akses, pilih jinis panempoan sareng almenak nu ku Anjeun hoyong ditempo

2 Mulang ka tanggal ayeuna

3 Akses pilihan sejen

4 Sintreuk ka kenca atawa ka katuhu pikeun ngotektak leuwih gancang

5 Tambah acara almenak

Diajar salengkepna ihwal almenak

Dina kaayaan aplikasi Kalender muka, sered tungtung layar beulah kenca ka

katuhu, terus teangan tur ketok

Pitulung.