Sony Xperia E5 - Milih jaringan seluler

background image

Milih jaringan seluler

Alat Anjeun sacara otomatis pindah antara jaringan seluler gumantung ka jaringan seluler

naon nu sadia di tempat Anjeun. Anjeun oge tiasa nyetel alat Anjeun ku cara manual

pikeun make modeu jaringan seluler husus, contona, WCDMA atawa GSM.
Ikon status nu beda dipintonkeun dina bar status gumantung kana tipeu atawa modeu

jaringan nu Anjeun sambungkeun. Tempo

Ikon status

di kaca 29 pikeun nempo kumaha

bedana pintonan ikon status eta.

Pikeun milih modeu jaringan

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Nu sejen > Jaringan mobile.

3

Ketok

Jinis jaringan pilihan, terus pilih modeu jaringan.

Pikeun milih jaringan nu sanes ku cara manual

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Nu sejen > Jaringan mobile > Operator jaringan.

3

Ketok

Modeu teang, terus pilih Manual.

4

Pilih jaringan.

Upami Anjeun milih hiji jaringan ku cara manual, alat Anjeun moal bakal neangan jaringan nu

sejen, sanajan upami Anjeun mindahkeun rentang jaringan nu dipilih sacara manual.

Ngaktipkeun pilihan jaringan otomatis

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Nu sejen > Jaringan mobile > Operator jaringan.

3

Ketok

Modeu teang, terus pilih Otomatis.