Sony Xperia E5 - Make laden lokasi

background image

Make laden lokasi

Laden lokasi ngidinan aplikasi sapertos Peta jeung kamera jang make inpo tina seluler

jeung jaringan Wi-Fi sareng inpo Global Positioning System (GPS) jang nangtukeun

perkiraan lokasi Anjeun. Lamun lokasi Anjeun teu katingali ku satelit GPS, alat Anjeun

bisa nangtukeun lokasi Anjeun make pungsi Wi-Fi. Jeung lamun Anjeun taya dina

wewengkon jaringan Wi-Fi, alat Anjeun bisa nangtukeun lokasi make jaringan seluler.
Supados bisa make alat Anjeun pikeun manggihan lokasi Anjeun, Anjeun kudu

ngaktipkeun laden lokasi.

Anjeun bisa jadi kudu mayar bea koneksi data sawaktos Anjeun nyambung ke Internet tina alat

Anjeun.

Jang ngaaktipkeun atawa nganonaktipkeun laden lokasi.

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Teangan terus ketok

Setelan > Lokasi, terus ketok saklar hurung/pareum jang

ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun laden lokasi.

Ningkatkeun katepatan GPS

Mimiti anjeun maké pungsi GPS dina alat anjeun, bisa jadi butuh sababaraha menit

pikeun manggihan lokasi anjeun. Pikeun mantuan téangan, pastikeun anjeun gaduh

langit nu bisa ditempo jernih. Tetep cicing tur ulah nutupan anténeu GPS (wewengkon nu

diwarnaan dina gambar). Sinyal GPS bisa nembus awan jeung plastik, tapi teu bisa

nembus ka objek padet saperti bangunan jeung gunung. Upami lokasi anjeun teu

kapanggih saatos sababaraha menit, pindah ka lokasi nu séjénna.