Sony Xperia E5 - Neraskeun telepon

background image

Neraskeun telepon

Anjeun bisa mindahkeun telepon panarima nu beda, contona, ka nomer telepon sejen,

alat sejen, atawa kana ladenan pangjawab.

Pikeun neruskeun telepon

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Telepon.

3

Ketok

Terusan telepon tur pilih hiji pilihan.

4

Tulis nomer nu Anjeun hoyong teruskeun telepon eta, teras ketok Aktipkeun.

Mareuman neraskeun sauran

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Telepon > Terusan telepon.

3

Pilih hiji pilihan, teras ketok

Pareuman.