Sony Xperia E5 - Pamasangan

background image

Pamasangan

Alat Anjeun ngan ngarojong kartu SIM nano.

Cara nyelapkeun kartu SIM nano

Tarik kaluar baki labél na babarengan jeung tempat kartu SIM.

1

Buka panutup slot SIM nano/kartu Memori

2

Nganggo kuku ramo, betot wadah kartu SIM nano.

3

Tunda kartu SIM nano rada kenceng dina arah nu bener sapertos gambar ieu.

4

Pastikeun kartu ditunda horisontal dina tempatna.

5

Selapkeun panahan ka slot, terus pasangkeun tutupna.

Upami anjeun narik panahan kartu SIM nano pas alat hurung, alat bakal balikan deui sacara

otomatis.

7

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun nyelapkeun kartu memori

1

Buka panutup slot kartu SIM nano sareng slot kartu memori.

2

Teundeun kartu memori dina slot kartu memori, teras dorong kartu memori ka jero

slot nepi ka kadenge sora klik.

3

Tutup panutupna.

Pastikeun Anjeun nyelapkeun kartu memori di orientasi nu bener.

Cara nyabut kartu SIM nano

Tarik kaluar baki labél na babarengan jeung tempat kartu SIM.

1

Buka panutup slot SIM nano/kartu Memori

2

Nganggo kuku ramo, betot wadah kartu SIM nano.

3

Cabut kartu SIM nano, teras selapkeun deui alasna.

4

Selapkeun panahan ka slot, terus pasangkeun tutupna.

Upami anjeun narik panahan kartu SIM nano pas alat hurung, alat bakal balikan deui sacara

otomatis.

Cara nyabut kartu memori

1

Pareuman alat, atawa leupaskeun kartu memori ti

Setelan > Panyimpenan &

mémori > > Tingkat lanjut > Panyimpenan > di sisi Kartu SD, teras buka

panutup pikeun slot kartu SIM nano jeung kartu memori.

2

Pencet kartu memori ka jero tur leupaskeun gancang.

3

Sered kartu memori sadayanan tur cabut.

4

Pasang deui tutupna.